Akcelerator ARP Games: #wkraczamydogry

Data dodania: 2017-07-14
Całkowita wartość krajowego rynku gamingowego to ponad 1,8 mld zł. W 2016 roku polscy producenci wygenerowali łącznie 1,25 miliarda złotych przychodu. Rośnie także liczba zarejestrowanych firm zajmujących się produkcją gier – obecnie działa ich już ponad 300. Wspieraniu rozwoju sektora dedykowane są specjalne programy jak Kreatywna Europa, GameINN, czy Akcelerator ARP Games. Ten ostatni przedstawił właśnie efekty pierwszego roku pracy. W spotkaniu udział wziął Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

Całkowita wartość krajowego rynku gamingowego to ponad 1,8 mld zł. W 2016 roku polscy producenci wygenerowali łącznie 1,25 miliarda złotych przychodu. Rośnie także liczba zarejestrowanych firm zajmujących się produkcją gier – obecnie działa ich już ponad 300. Wspieraniu rozwoju sektora dedykowane są specjalne programy jak Kreatywna Europa, GameINN, czy Akcelerator ARP Games. Ten ostatni przedstawił właśnie efekty pierwszego roku pracy. W spotkaniu udział wziął Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

Akcelerator ARP Games to należąca do ARP S.A. spółka powołana w lipcu 2016 roku. Jest efektem współpracy z powiatem cieszyńskim i Uniwersytetem Śląskim. W grudniu 2016 roku spółka uruchomiła pierwszy program akceleracyjny. Do konkursu zgłosiło się prawie 30 drużyn, spośród nich 7 zespołów zakwalifikowało się do kolejnego etapu. W efekcie powstały „grywalne“ wersje gier, które zaprezentowano podczas konferencji #wkraczamydogry. Jej uczestnicy jako pierwsi mogli przetestować rezultaty pracy zespołów projektowych.

- Innowacyjność nie istnieje bez ścisłej korelacji z kulturą, sztuką i dziedzictwem narodowym. W Polsce mamy ponad 12 mln osób, które gry wideo traktują nie tylko jako formę rozrywki, ale też kształcenia i rozwoju. Dlatego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera tę branżę m.in. poprzez program Rozwój Sektorów Kreatywnych, którego budżet w pierwszej edycji wyniósł ponad 5 mln zł. Organizujemy też cykliczne wydarzenie „Mastering The Game”, które przybliża twórcom i producentom gier wideo z Polski i innych krajów prawne i handlowe aspekty związane z tą branżą, które ułatwiają prowadzenie działalności w regionie i na skalę globalną. Cieszę się, że nasze wspólne wysiłki włożone w promocję sektora przynoszą tak wiele dobrych rezultatów – powiedział Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W najbliższym czasie zwycięzców programu akceleracyjnego czeka etap inwestycji. Organizatorzy zapewniają uczestnikom techniczne, merytoryczne i finansowe wsparcie – łącznie aż do 100 tys zł, a także pomoc w finalizacji projektu. Ze względu na duże zainteresowanie uruchomiono już drugą edycję Akceleratora ARP Games. Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca br. Do tej pory to jedyny polski gamingowy akcelerator, który oprócz merytorycznego wsparcia i infrastruktury oferuje również finansowanie już w pierwszym etapie akceleracji. W trakcie konferencji został zaprezentowany film promocyjny, który przedstawia prototypy gier przygotowane przez uczestników konkursu.

- Dane pokazują, że najwięcej instytucji zajmujących się rynkiem gier działa obecnie w województwach mazowieckim i małopolskim. W ARP chcemy inwestować w potencjał młodych ludzi i stwarzać im najlepsze warunki, nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również tam gdzie istnieje realne zapotrzebowanie na takie inicjatywy. Dlatego siedzibę Akceleratora ARP Games postanowiliśmy utworzyć w Cieszynie, gdzie działa kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy z Uniwersytetem Śląskim i powiatem cieszyńskim. Pierwsze sukcesy Akceleratora pokazują, że podjęliśmy słuszną decyzję. Liczymy na to, że pasja, na której autorzy gier opierają swoje pomysły, przerodzi się w konkretne, opłacane projekty biznesowe. Dzięki naszemu wsparciu te najlepsze mogą już wkrótce pojawić się na rynku – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. w ramach zaangażowania w sektorze gier wideo wspiera promowanie polskiej marki i działań twórców przyłączając się do ważnych wydarzeń branżowych. Jedną z takich inicjatyw było współfinansowanie wyjazdu polskiej delegacji na Game Development Conference w San Francisco, a także partnerski udział w cieszyńskim LAG Festivalu. Spółka włącza się także w projekty zainicjowane przez Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa Narodowego w ramach programuj.gov.pl

Zwycięskie projekty można zobaczyć tutaj