Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza na kolejne kursy ARP Space Academy!

Data dodania: 2023-04-28

12 maja 2023 r. rozpocznie się kolejna, piąta już edycja kursu „INTRODUCTION TO SPACE FOR ENGINEERS. SATELLITE DESING PHASES 0/A/B” organizowanego we współpracy z Politechniką Warszawską. To dobrze już znane i bardzo cenione szkolenie, adresowane do słuchaczy którzy chcą rozpocząć swoją karierę w sektorze kosmicznym. Kurs obejmie aż 94 godziny zajęciowe; realizowana będzie zdalnie (online) w trybie weekendowym.

Szkolenie skierowane jest do inżynierów posiadających niewielkie w sektorze kosmicznym. Blok ten jest pierwszym elementem dwuetapowego kursu zapewniającego z założenia pełną wiedzę na temat projektowania i integracji satelity. Kurs ma zapewnić niezbędne wprowadzenie do podstawowych informacji o środowisku kosmicznym oraz przedstawić szczegółowo metody projektowania poszczególnych systemów satelitarnych w fazach określonych przez europejską organizację definiującą standardy na rzecz inżynierii kosmicznej, ECSS (European Cooperation for Space Standardization).

Kurs na tym etapie poprowadzą uznani eksperci głównie z Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz, prof. dr hab. inż. Piotr Furmański, prof. dr hab. Jan Kindracki, dr inż. Łukasz Mężyk (wszyscy z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa); prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek, dr inż. Marcin Michałowski (Wydział Mechatroniki), prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, dr inż. Maciej Ossowski (Wydział Inżynierii Materiałowej), a także prof. dr hab. Jan Błęcki z Centrum Badań Kosmicznych PAN i Michał Szwajewski (Syderal Polska).

Dostępność szkolenia jest ograniczona - w ofercie przewidziano 25 miejsc. Koszt udziału w kursie wynosi 3000 PLN netto (3690 PLN brutto). Zakończenie bloku szkoleniowego zaplanowane jest na 18 czerwca 2023 roku. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia kursu doszkalającego wydany przez Politechnikę Warszawską.

Kurs realizowany jest w języku polskim, natomiast materiały szkoleniowe dostępne będą w języku angielskim.

9 czerwca 2023 r. uruchomimy kurs ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW ORAZ ZAKUPAMI W SEKTORZE KOSMICZNYM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND PROCUREMENT IN THE SPACE SECTOR).

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć lekcyjnych (w tym cały blok warsztatowy) realizowany w ciągu 2 bloków weekendowych (5 dni). Szkolenie poświęcone jest organizacji procesu zakupowego w firmie kosmicznej uwzględniającego m.in.:

- elementy inżynierii systemów;

- zarządzanie wymaganiami;

- zarządzanie jakością;

- zarządzanie kwalifikacjami dostawców i podwykonawców;

- prawne aspekty relacji z kontrahentami.

Kurs poprowadzą praktycy, odpowiadający na co dzień za zarządzanie łańcuchem dostaw i zakupy w firmach sektora kosmicznego. Szkolenie organizuje fundacja Space Entrepreneurship Institute z Warszawy.

Koszt udziału w kursie wynosi 1800 PLN netto (2214 PLN brutto). Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia kursu wydany przez ARP Space Academy. Szkolenie odbywa się pod patronatem i przy wsparciu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Organizator zastrzegł sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. Szczegółowe informacje na temat organizacji i bieżącej sytuacji ze szkoleniem można uzyskać bezpośrednio u organizatora - namiar do kontaktu podano na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Kontakt: Paweł Pacek, Dyrektor Biura Rozwoju Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – mail: pawel.pacek@arp.pl, kom. 501216190

Harmonogram kursu - Introduction to space engeneering

Harmonogram kursu - zarządzanie łańcuchem dostaw

Regulamin ARP Space Academy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - ARP Space Academy