Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera współpracę na rzecz technologii SMR w Polsce

Data dodania: 2024-03-11

11 marca 2024 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Świętokrzyską Grupą Przemysłową INDUSTRIA S.A., a brytyjskim funduszem inwestycyjnym Chiltern Vital Group. Wydarzenie to jest związane z trwającą międzynarodową konferencją na temat przyszłości energii jądrowej "Industria Nuclear Days 2024" organizowanej przez ŚGP INDUSTRIA.

Główne postanowienia umowy obejmują współpracę w następujących obszarach: szkolenie i rozwój umiejętności polskich studentów i specjalistów, wymianę know-how w celu przyspieszenia procesu licencjonowania komponentów dedykowanych przemysłowi nuklearnemu, wspólny rozwój powiązanych technologii w celu stworzenia dużych niskoemisyjnych regionalnych parków technologicznych oraz tworzenie prywatnych modeli finansowania w celu zapewnienia opłacalności projektów SMR.

Chiltern Vital Group jest dla nas bardzo ważnym partnerem ze względu na doświadczenie grupy w projektach związanych z klastrami przemysłowymi, które będą wspierać rozwój Centralnej Doliny Wodorowej oraz wdrażanie jednostek SMR Rolls-Royce w ramach doliny - dodał Szczepan Ruman, Prezes Zarządu INDUSTRIA S.A.

CVG jest podekscytowane perspektywami, jakie może przynieść podpisanie dzisiaj w Polsce strategicznie ważnej umowy o współpracy z Industria. Technologia SMR może być wdrażana na wymaganą skalę tylko poprzez długoterminowe partnerstwa publiczno-prywatne oraz międzynarodowe. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy wiodących partnerów z sektora publicznego i prywatnego w naszych głównych projektach w Wielkiej Brytanii, takich jak Western Gateway oraz Rolls Royce SMR w planowanym projekcie strefy inwestycyjnej Berkeley/Oldbury 'Severn Edge' oraz że jesteśmy znaczącym partnerem w Yorkshire Energy Park Freeport. Dziś znacznie rozszerzyliśmy naszą międzynarodową współpracę technologiczną związaną z SMR poprzez umowę z Industria. - podkreślił Chris Turner, Prezes Zarządu Chiltern Vital Group.

INDUSTRIA współpracuje z Rolls-Royce SMR na podstawie „Memorandum of Intent” podpisanego w 2022 roku. Dzisiaj firma poszerza grono partnerów, podpisując list intencyjny o współpracy z brytyjskim funduszem inwestycyjnym Chiltern Vital Group (CVG) w zakresie rozwoju technologii SMR w Polsce. Podpisanie umowy stanowi kolejny krok we współpracy między polsko-brytyjskimi partnerstwami publiczno-prywatnymi o strategicznym znaczeniu.

W 2023 roku, po ponad dwuletniej współpracy z Rolls-Royce SMR, INDUSTRIA wybrała technologię Rolls-Royce Small Modular Reactor (SMR) w celu realizacji założeń Centralnej Doliny Wodorowej o niskoemisyjnej polskiej gospodarce. Ta partnerska współpraca będzie integralną częścią rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii, dekarbonizacji energochłonnego przemysłu oraz produkcji czystej energii dla przyszłych pokoleń.

CVG współpracuje z Rolls-Royce SMR w celu tworzenia regionalnych projektów energetycznych o zerowej emisji, rozpoczął proces przejmowania Gloucestershire Science and Technology Park w Berkeley, który sąsiaduje z dawnym miejscem reaktora jądrowego Magnox, aby stworzyć międzynarodowy park naukowy, szkoleniowy, badawczo-rozwojowy i technologiczny o globalnym znaczeniu.

Aby osiągnąć cele Centralnej Doliny Wodorowej, wybraliśmy technologię SMR opracowaną przez Rolls-Royce. Małe reaktory modułowe będą produkować stabilną, dostępną cenowo, niskoemisyjną energię, zasilającą przemysł regionu i gospodarstwa domowe przez co najmniej 60 lat. Jednakże, aby osiągnąć ten cel, musimy zapewnić znaczne zasoby finansowe. Dlatego cieszymy się, że doświadczona brytyjska instytucja - CVG – rozpoczyna z nami współpracę mającą na celu budowę jednostek RR SMR oraz powiązanych technologii dających w przyszłości możliwość rozwoju zatrudnienia w Polsce, Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej - powiedział Szczepan Ruman, Prezes Zarządu INDUSTRIA S.A.

Konferencja "Industria Nuclear Days 2024" to platforma dyskusji na temat przyszłości energii jądrowej w kontekście dzisiejszych wyzwań i możliwości rynkowych, a także promocji zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w produkcji energii w Polsce. Wszystkie zainteresowane media zapraszamy do udziału w drugim dniu konferencji, która odbywa się w Korzecku koło Kielc. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej: h2cluster.eu

Industria Vital  (1)