Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. utworzy park przemysłowy w gminie Karlino

Data dodania: 2023-07-10

ARP S.A. we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz gminą Karlino zainwestuje w powstanie nowego parku przemysłowego na terenie Podstrefy Karlinko Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Park będzie obejmował nieruchomości o powierzchni blisko 165 ha.

Porozumienie w sprawie utworzenia nowego parku przemysłowego zostało podpisane 6 lipca 2023 r. przez Łukasza Gałczyńskiego, Wiceprezesa Zarządu ARP S.A., Mirosława Kamińskiego, Prezesa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku oraz Waldemara Miśko, burmistrza Karlina.

- Agencja Rozwoju Przemysłu dynamizuje obecnie działania w obszarze określanym jako projekt Strategicznych Parków Inwestycyjnych. Naszym celem jest przygotowanie szeregu lokalizacji w kraju, tak by mogły pełnić funkcję pełnowymiarowych parków usługowo-przemysłowych. Porozumienie podpisane w Karlinie otwiera drogę do pracy, które podniosą atrakcyjność inwestycyjną wybranego terenu i przyciągną do gminy kolejnych inwestorów. Kluczem do sukcesu takich projektów jest zawsze współpraca – dlatego cieszę się, że ARP, słupska SSE oraz gospodarz regionu, czyli burmistrza Karlina, połączyły siły. Razem możemy zacząć zupełnie nowy rozdział w rozwoju gminy i całego Pomorza Zachodniego – mówi Łukasz Gałczyński, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Porozumienie zakłada współpracę, której celem jest opracowanie koncepcji funkcjonowania parku przemysłowego i określenie wysokości niezbędnego zaangażowania kapitałowego. Kolejne etapy prac uwzględnią konieczność uporządkowania struktury własnościowej terenu, zapewnienia odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, a dalej zabezpieczenie dostaw mediów i działania na rzecz rozwoju lokalnego systemu wsparcia biznesu.

Gmina Karlino od lat pracuje nad tym, by być atrakcyjną przestrzenią inwestycyjną. Powiązaliśmy system lokalnej edukacji z potrzebami biznesu. Samo uzbrojenie terenu nie wystarczy, by uruchomić dużą inwestycję. Inwestorzy poszukują przede wszystkim kompetentnych kadr. Gmina prowadzi szkołę ponadpodstawową, która adaptuje swój program do aktualnych potrzeb gospodarczych regionu. Ponadto oferujemy preferencyjne warunki przyznawania mieszkań komunalnych dla pracowników, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową z regionem – mówi Waldemar Miśko, burmistrz Karlina.

Gmina Karlino stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii. Obecnie trwają również prace nad stworzeniem klastra energetycznego, tak by energia oferowana inwestorom była zielona i tania.

W naszej gminie mamy już farmy wiatrowe firm Energa i Enertrag. Budowane są kolejne elektrownie firmy Tauron, przygotowujemy także projekty fotowoltaiczne, a tuż przy Kompleksie Karlinko planowana jest budowa biogazowni. Dla wielu inwestorów właśnie taki pakiet energetyczny stanowi kluczowy aspekt, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w sprawie nowych projektów – dodaje Waldemar Miśko.

Powstanie parku przemysłowego przyniesie wymierne korzyści zarówno dla lokalnej społeczności, jak i całego regionu. Duży obszar planowego parku będzie stanowił atrakcyjną przystań dla dużych inwestorów, firm o zasięgu nie tylko krajowy, ale i międzynarodowym. Doświadczenie z innych parków przemysłowych prowadzonych przez ARP S.A. pokazuje, że nowe inwestycje zwiększają skokowo dochody gmin, co przekłada się na poprawę infrastruktury i rozwój lokalnych usług.

- Gmina Karlino, jako nasz partner w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, może być wzorem dla innych samorządów w zakresie budowania przyjaznego klimatu biznesowego, w tym kompleksowej oferty inwestycyjnej. Warto podkreślić, że kompleks Podstrefy Karlinko w obszarze SSSE ma doskonałe atuty do przyciągania strategicznych inwestycji, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jest to jedyny tak duży zwarty obszar inwestycyjny w tej części kraju. Jako PARR pomagamy inwestorom w uzyskaniu ulg podatkowych na nowe inwestycje oraz pełnimy rolę łącznika pomiędzy różnymi instytucjami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, co znacznie poprawia jakość obsługi przedsiębiorców. Mam nadzieję, że po powstaniu nowego parku przemysłowego będziemy mieć ręce pełne roboty, a w gminie Karlino pojawią się dziesiątki nowych inwestorów - podsumowuje Mirosław Kamiński, Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku.