Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza IV edycję konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską

Data dodania: 2022-06-06

Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jedną z kluczowych misji ARP S.A. jest wspieranie dziedzin nauki związanych z rozwojem polskiej gospodarki. Celem Konkursu jest min. wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu.

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Uczelni Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są jako członkowie zwyczajni w stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Temat pracy licencjackiej, inżynierskiej czy magisterskiej powinien dotyczyć obszarów:

- współpracy jednostek samorządu terytorialnego z biznesem,

- zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,

- zarządzania w grupach kapitałowych ,

- wodór i zielona rewolucja.

Pracę prosimy nadsyłać w terminie do 7 października na adres Agencji Rozwoju Przemysłu Regulamin konkursu znajduje się w załączniku: