Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na Europejskim Tygodniu Wodoru w Brukseli

Data dodania: 2023-11-27

W dniach 20-24.11.2023 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wzięła udział w corocznym spotkaniu przedstawicieli gospodarki wodorowej – Europejskim Tygodniu Wodoru w Brukseli.

Europejski Tydzień Wodoru to miejsce wymiany doświadczeń i edukacji w obszarze gospodarki wodorowej. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Komisję Europejską, Clean Hydrogen Partnership, Stowarzyszenie Hydrogen Europe oraz Stowarzyszenie Hydrogen Europe Research. Podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru w Brukseli, ekspert ds. technologii wodorowych Szymon Płoński – odpowiedzialny za współpracę z dolinami wodorowymi ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A - wygłosił prezentację dotyczącą Polskiego Ekosystemu Innowacji Dolin Wodorowych.

W Polsce działa dzisiaj jedenaście projektów dolin wodorowych. Osiem z nich było konsultowanych lub powstało z inicjatywy ARP S.A., która aktywnie angażuje się w rozwój ekosystemu gospodarki wodorowej w Polsce. Doliny wodorowe w Polsce mają wesprzeć proces dekarbonizacji energochłonnego przemysłu, lokować demonstratory technologii w parkach przemysłowych i SSE oraz budować polski łańcuch wartości technologii wodorowych. ARP S.A. aktywnie uczestniczy w pracach porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Europejski Tydzień Wodoru zgromadził ponad 6000 uczestników. Pięć dni wydarzenia obfitowało w szereg merytorycznych rozmów i paneli dyskusyjnych obejmujących takie tematy jak: wyzwania związane z importem wodoru czy innowacje w Unii Europejskiej w zakresie technologii wodorowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. była obecna na wydarzeniu wraz z partnerami:

  • Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE)
  • Instytutem Energetyki – CTH2 Centrum Technologii Wodorowych,
  • Politechniką Gdańską – Centrum Technologii Wodorowych,
  • Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – Branżowy Punkt Kontaktowy (ICP) Czysta i inteligentna mobilność