Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. inwestuje w Suchedniowie

Data dodania: 2023-10-04

Spółka ARP Budownictwo należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. otwiera nowoczesną fabrykę prefabrykatów w Suchedniowie. Inwestycja powstanie w miejsce zakładów „Marywil”, które w 2019 r. zostały przejęte przez ARP S.A. W fabryce znajdzie zatrudnienie co najmniej 100 osób.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zapowiadała inwestycję w Suchedniowie już kilka lat temu. Po upadku Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil” miastu groziła zapaść gospodarcza. Dzięki ARP S.A., która odkupiła „Marywil” od syndyka w Suchedniowie pojawi się nowa inwestycja dająca miastu szanse na rozwój.

- Agencja Rozwoju Przemysłu działa zgodnie z rządową Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Inwestujemy nie tylko w wielkie projekty o zasięgu krajowym, ale wspieramy mniejsze ośrodki. W Polsce lokalnej drzemie wielki potencjał, ale zbyt często jest niedostrzegany. Polska lokalna potrzebuje cierpliwych i myślących długofalowo inwestorów - a takim właśnie jest Agencja Rozwoju Przemysłu - podkreślił Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Fabryka prefabrykatów w Suchedniowie będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie. W fabryce będzie odbywać się produkcja elementów budynków przemysłowych, usługowych, handlowych, biurowych, magazynowych i mieszkalnych. Do produkcji prefabrykatów wykorzystywany będzie zaawansowany technologicznie beton antysmogowy. Zatrudnienie w fabryce znajdzie ok. 100 osób.

- W Suchedniowie na tereny dawnego „Marywilu” mówiono „strefa opuszczona”. Z dobrze prosperujących zakładów zostały tylko ruiny. Bez wsparcia ARP Suchedniów zostałby skazany na bezrobocie i zapaść gospodarczą. Musieliśmy wykonać tutaj ogromną pracę, żeby uporządkować teren po tym, co zostało z „Marywilu” i postawić nową fabrykę praktycznie od zera. Ta inwestycja przyniesie zdecydowanie więcej niż zyska ekonomiczny - jest jedną z wielu, które prowadzi ARP i które gwarantują oprócz rozwoju gospodarczego, rozwój społeczny - dodaje Prezes Lesisz.

Na inaugurację fabryki w Suchedniowie list przesłał Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

- ARP od kilku lat pokazuje jak skutecznie łączyć działanie lokalne z globalnym. Z jednej strony wspiera przedsiębiorczość w małych i średnich miastach, z drugiej pracuje nad pozyskaniem wielkich inwestycji zagranicznych i realizuje strategiczne projekty biznesowe na skalę krajową. Właśnie tak w praktyce wygląda zrównoważony rozwój - ambitny, wychylony w przyszłość, a jednocześnie czuły na to, by wszyscy korzystali z jego owoców - zaznaczył w liście szef rządu.

Film z otwarcia fabryki prefabrykatów w Suchedniowie