Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w czołówce spółek Skarbu Państwa

Data dodania: 2010-10-27
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zajęła 7. miejsce w rankingu spółek Skarbu Państwa przygotowanym przez Monitor Rynkowy Dziennika Gazety Prawnej przy współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa. Ranking został opracowany na podstawie wyników finansowych spółek osiągniętych w 2009 r.
Komunikat Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 27 października 2010 r.
 
 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zajęła 7. miejsce w rankingu spółek Skarbu Państwa przygotowanym przez Monitor Rynkowy Dziennika Gazety Prawnej przy współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa. Ranking został opracowany na podstawie wyników finansowych spółek osiągniętych w 2009 r.

  

Przygotowany przez dodatek do DGP - Monitor Rynkowy - ranking porównywał wyniki finansowe uzyskane przez 315 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w Polsce.

Na podstawie zestawienia wyników finansowych netto Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z zyskiem za 2009 r. w wysokości 40 242 949,55 zł uplasowała się na wysokim siódmym miejscu, wyprzedzając takie podmioty jak: Polski Holding Farmaceutyczny SA, REMAG SA, Kombinat Koksochemiczny ZABRZE SA, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA, Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN w Kleczewie SA, Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA, Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA, Regionalny Fundusz Gospodarczy SA czy Kopalnia Soli Wieliczka SA.

W 2009 r. przychody ARP S.A. wynosiły 523,2 mln zł i były wyższe od przychodów z roku 2008 o blisko 50 %. W tym czasie Agencja  zwiększyła również posiadane aktywa z 2 323,7 mln zł w 2008 r. do 2 753,2 mln zł na koniec 2009 r., a także kapitał własny o kwotę 401 mln zł (na koniec 2009 r. wynosił on 2 707,5 mln zł). W ciągu ubiegłego roku Agencja znacząco poprawiła wyniki finansowe - rok 2008 zakończyła stratą sięgającą ponad 500 mln zł (wynikającą głównie z zaangażowania Agencji w restrukturyzację przemysłu stoczniowego), uzyskując na koniec 2009 r. dodatni wynik netto na poziomie ponad 40 mln zł. Zyski za 2009 r. zostały wypracowane głównie dzięki sprzedaży udziałów i akcji spółek z portfela ARP.

 
 - Wiele osób postrzega Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przez stereotyp agencji rządowej, zapominając, że jesteśmy normalną firmą, która musi kierować się rachunkiem ekonomicznym. Nasze wyniki w 2009 r. pokazują, że mimo trudnych wyzwań związanych ze zmianami w obszarze przemysłu stoczniowego, sprawne zarządzanie i działania na rzecz uzdrowienia firm mogą przełożyć się na sukcesy finansowe. - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.
 
 
------------------------------------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. działa od 1991 roku. Do jej głównych zadań należy:
·         zarządzanie spółkami kapitałowymi w portfelu,
·         udzielanie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację,
·         restrukturyzacja spółek sektora obronnego,
·         udzielanie wsparcia finansowego podmiotom gospodarczym w ramach realizacji programu "Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę,
·         działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, poprawy efektywności energetycznej, doradztwo w organizowaniu i zarządzaniu parkami przemysłowymi i przemysłowo-technologicznymi, wspieranie przedsiębiorców w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr,
·         wspieranie rozwoju regionalnego poprzez pomoc instytucjom lokalnym związanym z aktywizacją gospodarczą oraz z rozwojem przedsiębiorczości w regionach, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne agencji rozwoju regionalnego,
·         zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE EURO-PARK MIELEC, SSE EURO-PARK WISŁOSAN) oraz prowadzenie działań inwestycyjnych na terenie stref.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna | 27.10.2010 | rubryka: Monitor rynkowy | strona: 1