Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie akcje Polimex-Mostostal S.A.

Data dodania: 2012-12-27
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie do 32,99 proc. akcji Polimex-Mostostal S.A. Jest to możliwe dzięki spełnieniu wymogów zawartych w liście intencyjnym, w tym w szczególności po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej pomiędzy Polimex-Mostostal a wierzycielami.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie do 32,99 proc. akcji Polimex-Mostostal S.A. Jest to możliwe dzięki spełnieniu wymogów zawartych w liście intencyjnym, w tym w szczególności po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej pomiędzy Polimex-Mostostal a wierzycielami.

- Udział ARP S.A., zadeklarowany przez nas 18 września br., ustabilizował sytuację. Udało się nam przezwyciężyć impas w rozmowach wierzycieli i doprowadzić do tego, że bank PKO BP SA podjął decyzję o udzieleniu Polimeksowi gwarancji dotyczących inwestycji w Kozienicach. To otworzyło drogę do podpisania umowy, która ma duże znaczenie nie tylko dla Polimeksu, wierzycieli i naszej Agencji, ale też dla polskiego sektora elektroenergetycznego. Ewentualna upadłość Polimeksu utrudniłaby realizację planów remontowych i inwestycyjnych w energetyce - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

Warunkiem objęcia akcji Polimeksu przez Agencję było zawarcie 21 grudnia br. umowy restrukturyzacyjnej pomiędzy Polimex-Mostostal S.A. a bankami.

Podpisanie umowy daje Spółce, przy udziale kapitałowym Agencji, realną szansę na wdrożenie programu restrukturyzacji i odzyskanie długoterminowej zdolności do prowadzenia rentownej działalności gospodarczej. ARP S.A. już w październiku br. przez należące do niej MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kupiła za ok. 170 mln zł aktywa Polimex-Mostostal S.A. - Fabrykę Kotłów Sefako S.A., Energomontaż-Północ Gdynia i nieruchomość portową w Gdyni.

Od września br. ARP S.A. prowadziła rozmowy zainicjowane przez zarząd grupy Polimex-Mostostal S.A. oraz jej wierzycieli finansowych na temat zaangażowania kapitałowego w spółce poprzez objęcie akcji nowych emisji.

W podpisanym 18 września br. liście intencyjnym określone zostały intencje stron, warunki na jakich ma dojść do objęcia przez ARP S.A. akcji Polimex-Mostostal S.A. oraz ramy czasowe w jakich powinno to nastąpić.

ARP S.A. zadeklarowała w liście chęć objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polimex-Mostostal S.A. za kwotę 150 mln zł oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w liczbie, która łącznie pozwoli na uzyskanie przez ARP S.A. do 32,99 proc. akcji. Przewidywane łączne zaangażowanie kapitałowe Agencji nie przekroczy kwoty 278 mln zł.