Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Data dodania: 2014-05-21
Połączenie polskich firm zbrojeniowych, współpraca międzynarodowa, nowoczesne segmenty gospodarki, wspieranie innowacyjności - to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone przez prezesów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Połączenie polskich firm zbrojeniowych, współpraca międzynarodowa, nowoczesne segmenty gospodarki, wspieranie innowacyjności - to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone przez prezesów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Odbywający się w dniach 7-9 maja 2014 r. w Katowicach Kongres był okazją do zastanowienia się nad wieloma dylematami rozwojowymi Unii Europejskiej, w tym m.in. nad przyszłymi projektami inwestycyjnymi czy wyzwaniami, jakie stoją przed branżą energetyczną, przemysłową czy obronną.

Podczas panelu poświęconemu rozwojowi przemysłu obronnego w Polsce wystąpił prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wojciech Dąbrowski, który zgodnie z innymi uczestnikami sesji stwierdził, że połączenie polskiego przemysłu obronnego to konieczność i powinno być przeprowadzone jak najsprawniej.

- Konsolidacja spółek przemysłu zbrojeniowego będzie miała wpływ zarówno na bezpieczeństwo państwa jak i rozwój gospodarki. Opracowane w tych firmach technologie będą stosowane także w przemyśle cywilnym. Wkrótce rozpoczniemy pospisywanie umów przenoszących spółki do Polskiej Grupy Zbrojeniowej - powiedział Wojciech Dąbrowski.

W trakcie Kongresu podkreślano także wagę integracji nauki z biznesem oraz jej wpływ na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Podczas panelu „Innowacyjność, badania i rozwój" wiceprezes ARP S.A. Patrycja Zielińska potwierdziła, że obecnie w Polsce nie ma problemów z tworzeniem innowacyjnych projektów, trudności dotyczą ich wdrażania i dostosowywania do warunków rynkowych.

- Chcemy stworzyć dla przedsiębiorców dobre warunku do rozwoju działalności naukowej i badawczej. W interesie nas wszystkich jest, żeby innowacyjne pomysły pozostały w Polsce i tu się rozwijały. Sukces wielu projektów, które realizujemy pokazuje, że jest to możliwe - powiedziała Patrycja Zielińska.

Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. Co roku w blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów, a uczestnikami Kongresu są komisarze unijni, premierzy państw europejskich, przedstawiciele polskiego rządu i biznesu.