Agencja Rozwoju Przemysłu nagradza najzdolniejszych studentów

Data dodania: 2023-12-11

V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską dobiegła końca. Zwycięzcy odebrali nagrody na gali, którą otworzył Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Konkurs o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską to część programu Kadry dla Przemysłu, który ARP S.A. prowadzi we współpracy z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Celem konkursu jest wsparcie młodych ludzi, którzy w swoich pracach dyplomowych wykazali się wyjątkową innowacyjnością, nieszablonowym myśleniem, oryginalnym podejściem do tematu, ale też rzetelnością i wiedzą na temat ważnych aspektów gospodarki. Nagrody przyznano w czterech kategoriach:

Idea konkursu i całego programu Kadry dla Przemysłu to wzmacnianie współpracy między światem nauki i biznesu oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Spośród wyzwań, które stoją przed polską gospodarką, jednym z najważniejszych jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry i specjalistów, którzy będą wprowadzać innowacje w przemyśle. W Agencji Rozwoju Przemysłu inwestujemy nie tylko w firmy, ale przede wszystkim w ludzi. To powoduje, że nasze przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne i doceniane. Gratuluję laureatom konkursu i ich promotorom. Życzę wszystkim uczestnikom, by udział w naszym programie „Kadry dla przemysłu” ułatwił Wam start karier i pozyskanie niezbędnych w zawodzie umiejętności oraz wiedzy – powiedział Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Współpraca Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych z ARP S.A. odbywa się teraz, ale jej efekty mają sięgać daleko w przyszłość. Kształtuje ona bowiem postawy i zainteresowania przyszłych kadr przemysłu. Pozwala na ukierunkowanie rozwoju studentów w sposób bardzo pragmatyczny, racjonalny i społecznie odpowiedzialny – powiedział dr Robert Musiałkiewicz, prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku i przewodniczący Prezydium Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Zostanie laureatem Konkursu wiąże się nie tylko z nagrodą pieniężną, ale również możliwością odbycia stażu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. lub współpracujących z nią przedsiębiorstwach. Pozwala to zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i rozpocząć rozwój w obszarze swojej specjalizacji.

Jako laureatka głównej nagrody IV edycji Konkursu w kategorii najlepsza praca magisterska, zachęcam wszystkich studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Uczelni Zawodowych do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Ta inicjatywa zachęca młode osoby do rozpoczęcia kariery zawodowej w sektorze przemysłowym.
Dzięki Konkursowi miałam możliwość odbycia stażu w ARP S.A. Pozwoliło mi to na zdobycie doświadczenia oraz wiedzy w istotnych dla mnie tematach – powiedziała Anna Misterka, laureatka I miejsca w IV Edycji Kadry dla Przemysłu w 2022 roku.

Zwycięzcami V edycji Konkursu zostali: w kategorii praca magisterska Magdalena Anna Fudali z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, wśród prac inżynierskich najlepsi okazali się Patryk Antkowiak, Dawid Jóźwicki i Andrzej Dwojny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, a najlepszą pracę licencjacką przygotowała Karolina Dankowska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.