Agencja Rozwoju Przemysłu na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Data dodania: 2022-09-13

Wiceprezes Łukasz Gałczyński, Dyrektorzy Zarządzający Konrad Trzonkowski oraz Tomasz Gackowski wraz z ekspertami z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. uczestniczyli w XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Przedstawiciele ARP dyskutowali na temat wpływu inwestycji na rozwój lokalny oraz stanu elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Międzynarodowa konferencja, która odbywa się nieprzerwanie od 1992 roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku dyskusje o przyszłości Europy podejmują głowy państw i członkowie rządów, liderzy biznesu i przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało „Europa w obliczu nowych wyzwań” i stało się one ważnym punktem odniesienia, szczególnie w perspektywie tegorocznych wydarzeń w Europie Wschodniej, skutkujących wywołaniem światowego kryzysu energetycznego.

„Czas na inwestycje? Wpływ ulg i preferencji podatkowych na rozwój lokalny” to tytuł panelu, w którym uczestniczył Prezes Gałczyński. Rozmówcy skupili się na tematach wsparcia projektów inwestycyjnych w formie zwolnień podatkowych oraz preferencyjnych warunków dla lokowania nowych inwestycji i rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Poświecono również uwagę Polskiej Strefie Inwestycji oraz szans jakie daje ona na powstanie nowych miejsc pracy, większą aktywizację zawodową mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Dyskusja skupiła się zarówno na warunkach, jakie są stwarzane przedsiębiorcom, rozwoju infrastruktury logistycznej i uzbrojenia terenów inwestycyjnych, obsługi administracyjnej, jak również na wpływie ulg na zintegrowany rozwój lokalny.

Uczestnikami panelu, który poprowadził doradca podatkowy Szymon Parulski, z kancelarii doradczej Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi, byli także Pełnomocnik Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Prezes Zarządu Suwalskiej SSE Leszek Dec oraz Wiceprezes PAIH Grzegorz Słomkowski.

Profesor Tomasz Gackowski, Dyrektor Zarządzający w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., poprowadził dyskusję „Finasowanie transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa”. Paneliści wymienili się opiniami oraz zaprezentowali główne kierunki rozwoju obecne w instytucjach, które reprezentują. W trakcie rozmów wskazali również najważniejsze trendy światowe w tym obszarze. Poruszone zostały m.in. takie problemy, jak kwestia zielonego ciepłownictwa i zielonej energii przekłada się na wzrost cen za ciepło, ciepłą wodę i prąd dla obywateli oraz jakie wzywania, szanse i ryzyka związane są z zieloną transformacją.

W rozmowie wzięli udział Dyrektor Marcin Borek z Departamentu Inwestycji Samorządowych PFR, Dyrektor Adam Żelezik z Biura Inicjatyw Strategicznych, Szef Programu 3W w BGK, Wiceprezes Artur Michalski z NFOŚIGW, Prezes Jacek Szymczak z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, a także prof. Dyrektor Handlowy Krzysztof Zamasz, Członek Zarządu Grupy Veolia Poland.