Agencja Rozwoju Przemysłu na II Forum Wizja Rozwoju

Data dodania: 2019-06-27
ARP S.A. była partnerem oraz aktywnym uczestnikiem II Forum Wizja Rozwoju, które odbyło się 24-25 czerwca br. w Gdyni. W panelach dyskusyjnych uczestniczyli wiceprezesi spółki: Dariusz Śliwowski, Paweł Kolczyński i Andrzej Kensbok.

ARP S.A. była partnerem oraz aktywnym uczestnikiem II Forum Wizja Rozwoju, które odbyło się 24-25 czerwca br. w Gdyni. W panelach dyskusyjnych uczestniczyli wiceprezesi spółki: Dariusz Śliwowski, Paweł Kolczyński i Andrzej Kensbok.

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli udział w trzech debatach, które przeprowadzone zostały w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni podczas drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju. Prezes Dariusz Śliwowski był jednym z gości panelu „Zastosowanie druku 3D”, w którym omawiano perspektywy rozwoju tej branży. Prezes Paweł Kolczyński uczestniczył w dyskusji „Źródła finansowania rozwoju gospodarczego”. Z kolei prezes Andrzej Kensbok wraz z pozostałymi uczestnikami panelu „Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce” analizowali wyzwania stojące przed polską branżą transportową.

Dariusz Śliwowski: Zastosowanie druku 3D – perspektywy rozwoju branży

Obok Dariusza Śliwowskiego w panelu „Zastosowanie druku 3D” zasiedli właściciele firm zajmujących się wykorzystaniem tej technologii, w tym Andrzej Kukuła, prezes zarządu 3DGence, Paweł Robak, dyrektor zarządzający Omni3D oraz Paweł Ślusarczyk, prezes zarządu CD3D. Paneliści omawiali obecną kondycję branży w Polsce oraz przedstawiali przewidywania co do jej przyszłości.

Dariusz Śliwowski zwracał uwagę na fakt, że branża w ostatnich latach przeszła istotną ewolucję, w związku z czym  należy zredefiniować oczekiwania wobec druku 3D.

Technologia druku 3D kilka lat temu przeżywała szczyt zainteresowania. Dziś możemy stwierdzić, że zyskała uznanie biznesu, mediów i ekspertów, choć przewidywania dotyczące wielkich oszczędności, jakie miał zapewnić druk 3D w tradycyjnym biznesie, nie do końca się sprawdziły. Sprawdza się natomiast to, że dzięki drukowi 3D można tworzyć rzeczy zupełnie nowe – inaczej wymyślone i zorganizowane, o innym modelu technologicznym Patrząc z polskiej perspektywy najważniejsze dla tej technologii jest teraz znalezienie odpowiednich nisz dla jej zastosowania. – zauważał prezes Śliwowski.

Właściciele firm zajmujących się drukiem 3D uczestniczący w panelu zauważali, że w ostatnich latach rozwinęli się jako producenci. Dariusz Śliwowski akcentował natomiast inny aspekt rozwoju branży – niedobór odpowiednich odbiorców technologii.

Z punktu widzenia dostawców jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju. Kluczowym zadaniem jest znalezienie odpowiednich odbiorców operujących na rynkach, na których dzięki drukowi 3D będą mogli tworzyć nowe produkty. Pytanie podstawowe dotyczy tego, jakie polskie firmy działają na takich rynkach, ale obecnie nie ma na nie jeszcze dobrej odpowiedzi. Istnieje kilka nisz, jednak są one bardzo specjalistyczne. Obecnie na polskim rynku brakuje dobrych odbiorców technologii i rozwiązań związanych z drukiem 3D, którzy byliby na tyle silni, aby stawać się trendsetterami i tworzyć nową jakość na rynkach światowych. Naszym zadaniem jest więc edukacja. Należy edukować odbiorców, by byli w stanie w nowatorski sposób wykorzystywać osiągnięcia technologii druku 3D – analizował prezes Śliwowski.

Paweł Kolczyński: Źródła finansowania rozwoju gospodarczego

Podczas panelu „Źródła finansowania rozwoju gospodarczego” z udziałem m.in. rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw Adama Abramowicza, czy Małgorzaty Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zastanawiano się nad najbardziej skutecznymi sposobami wspierania rozwoju polskich firm, w tym przede wszystkim tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wiceprezes ARP S.A. Paweł Kolczyński omawiał wdrażany przez spółkę od marca tego roku program rozwoju dla MŚP.

Program ARP obejmuje trzy zasadnicze elementy. Po pierwsze, finansowanie zwrotne w postaci pożyczek. Spektrum przeznaczenia tych pożyczek jest bardzo szerokie, począwszy od finansowania inwestycyjnego, obrotowego, po finansowanie innowacji, czy kontraktów. Drugi element tego systemu to oferta leasingowa. Jednak nie oferta, która ma konkurować z instytucjami już działającymi na rynku. Jest to oferta nastawiona na finansowanie specjalistycznych maszyn i linii produkcyjnych. Dostrzegliśmy tu pewną lukę, którą możemy i chcemy wypełnić. Dlatego też inaugurujemy wydzieloną spółkę ARP Leasing, która właśnie uzyskała zdolność operacyjną. Trzeci element systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw to International Desk, poprzez który dajemy przedsiębiorcom możliwość, by w jednym miejscu, w Centrach Obsługi Przedsiębiorców mogli uzyskać pełną wiedzę w zakresie działalności proeksportowej. Pełnimy rolę pośrednika, który pomaga się rozwinąć firmom chcącym wchodzić na zagraniczne rynki – mówił prezes Kolczyński.

Jak analizował, oferta ARP S.A. dla sektora MŚP to dobre uzupełnienie oferty bankowej.

Należy pamiętać, że instytucje, które podlegają prawu bankowemu i KNF, funkcjonują w pewnym reżimie, który sprawia, że decyzje kredytowe muszą być podejmowane wedle konkretnych przesłanek biznesowych. Agencja Rozwoju Przemysłu nie podlega temu reżimowi, dlatego możemy wykazywać się większą elastycznością w pewnych transakcjach i finansowaniu przedsiębiorstw. To oczywiście nie oznacza, że nasze finansowanie jest niezwrotne. Aby je uzyskać, przedsiębiorca musi wykazać zdolność do spłaty pożyczki. To co proponujemy jest uzupełnieniem oferty stricte bankowej. W tym roku na pożyczki dla firm z sektora MŚP planujemy przeznaczyć 200 mln zł – zapowiadał Paweł Kolczyński.

Andrzej Kensbok: Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce

Wiceprezes Andrzej Kensbok był jednym z gości debaty „Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce”. Jej tematyka oscylowała wokół kluczowych współczesnych problemów polskiego transportu, w tym kolejowego. W panelu brali udział również m.in. Krzysztof Gołębiewski z zarządu PKP S.A. oraz prezes zarządu Przewozów Regionalnych S.A. Krzysztof Zgorzelski. Jednym z gości był także poseł Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

W trakcie debaty poruszano wątki związane z globalnymi uwarunkowaniami polskiego handlu i transportu.

Strategicznie rzecz ujmując, Polska musi wypracować rozwiązania na stojące przed nami wyzwania- przede wszystkim znaleźć odpowiedź na chińską ofertę dotyczącą nowego Jedwabnego Szlaku. Musimy wykorzystać tę sytuację, sprawić, by chińskie towary nie tylko przejeżdżały przez nasz kraj, ale byśmy mogli na tym procesie zarabiać, dzięki cłom, czy VAT. Zyskać na tym może również polska branża transportowa, logistyczna i spedycyjna, dzięki pracy nad ładunkiem i rozładunkiem towarów –  zauważył Andrzej Kensbok.

Jak dodawał, należy dbać o to, aby realizowane rozwiązania techniczne, prawne i finansowe powodowały, że dzięki transportowi i logistyce polska gospodarka będzie zdobywać przewagę konkurencyjną.

Głosy przedsiębiorców są w tym względzie jednoznaczne – obecnie tak nie jest. W szczególności pod względem eksportu. Nieco lepiej wygląda sytuacja przewozów krajowych – podkreślał prezes Kensbok.

Jak zaznaczał, kluczowy dla dobra transportu jest rozwój infrastruktury.

Eksport w Polsce napotyka na wiele przeszkód. Problemem jest drożność portów, dostępność placów przeładunkowych. W przypadku transportu kolejowego występują ograniczenia w dostępności taborów, ale także pod względem szybkości poruszania się pociągów. Aby poprawić naszą sytuację, powinniśmy aktywnie inwestować w infrastrukturę liniową, czyli mosty i drogi, i w nie mniejszym stopniu w infrastrukturę punktową, czyli terminale, czy magazyny. Te inwestycje przyczynią się do poprawy wyników polskiej gospodarki– mówił Andrzej Kensbok.

Uczestnictwo przedstawicieli ARP S.A. w panelach na II Forum Wizja Rozwoju to nie wszystko. Spółka zorganizowała także panel „Leasing szansą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, podczas którego dyskutowano o uwarunkowaniach polskiego rynku leasingowego i zaprezentowano ofertę nowo powstałej spółki ARP Leasing.