Agencja Rozwoju Przemysłu na Forum Wizja Rozwoju

Data dodania: 2022-06-28

Podczas debat na V edycji Forum Wizja Rozwoju paneliści z ARP S.A. przedstawili inicjatywy i projekty podejmowane w ostatnich dwóch latach w celu wspierania przedsiębiorców. ARP S.A. reagując na dynamiczne potrzeby rynku dopasowała swoją ofertę finansową i wdrożyła nowe instrumenty: pomocowe i biznesowe.

Forum Wizja Rozwoju odbyło się 20 i 21 czerwca 2022 r. w Gdyni pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Była to piąta edycja kongresu uznawanego za jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce.

ARP S.A. była reprezentowana przez 5 panelistów i udzieliła mecenatu debacie „Czy Polska jest dobrym miejscem dla inwestycji? Bezpieczeństwo finansowe i inwestycyjne”. W tym panelu wziął udział Prezes ARP S.A. Cezariusz Lesisz. Prezes ARP S.A. stwierdził tam m.in., że inwestorzy zagraniczni postrzegają Polskę jako stabilny kraj, w którym ich przedsięwzięcia mogą się szybko rozwijać. - Mamy stabilny system polityczny, mamy demokrację, stabilny system finansowy i bankowy. To sprawia, że inwestorzy wybierają Polskę jako kraj dla swoich biznesów – mówił Prezes ARP S.A.

Cezariusz Lesisz wspomniał też o oczekiwaniach polskich inwestorów wobec podmiotów takich, jak ARP S.A. - Pozwolenia na budowę, decyzję środowiskowe stanowią bardzo istotne elementy przy inwestycjach i najczęściej przy tym jesteśmy proszeni o wsparcie. Kiedy już proces inwestycyjny jest zakończony, inwestorzy oczekują również wsparcia m.in. w kwestii infrastruktury lokalnej – powiedział.

Równolegle do panelu pod patronatem ARP S.A. odbywała się dyskusja w ramach debaty „Wpływ inflacji na biznes”, w który udział wziął Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Biznesu w ARP S.A. Konrad Trzonkowski podkreślił, że wojna w Ukrainie odpowiada obecnie za około 40% poziomu inflacji. -Agresja Rosji na Ukrainę to już drugi w ciągu zaledwie trzech lat "czarny łabędź", czyli nieprzewidywalne zjawisko przewartościowujące globalna gospodarkę. Nic dziwnego, że cały rynek cechuje obecnie nerwowość i lęk przed przyszłością- powiedział.

W panelu pn.: „Czy MEW będzie istotnym elementem polskiej energetyki? Wyzwania najbliższych lat dla inwestycji MEW.” udział wziął Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa w ARP S.A., Włodzimierz Pomierny. Ekspert ARP S.A. przedstawił możliwości, jakie projekt MEW daje rodzimemu przemysłowi czyli tzw. local content. – Jesteśmy np. obecni we wszystkich otwartych obecnie procesach ofertowania dla trafostacji. To jest wyraźny polski wkład do łańcucha dostaw. Patrzymy przy tym realnie, szukamy marżowości, możliwości inwestycji i wypracowania zysków.- powiedział.

Tomasz Gackowski, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego ARP S.A. wziął udział w panelu pod tytułem „Formy i możliwości finansowania inwestycji w całym łańcuchu wartości paliw nisko i zeroemisyjnych”. Dyrektor przedstawił projekt koordynowany przez ARP S.A. – Doliny Wodorowe. Specjaliści oceniają, że gospodarka wodorowa w niedalekiej przyszłości będzie jednym z kluczowych sektorów.

W drugim dniu Forum Wizja Rozwoju ARP S.A. była reprezentowana w panelu „Znaczenie polskiego kapitału w rozwoju gospodarki”. Marzena Zalewska, Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa podkreśliła ogromną rolę Agencji Rozwoju Przemysłu we wspieraniu gospodarki oraz przedsiębiorców w trudnym okresie ostatnich dwóch lat. Było to możliwe do realizacji m.in. dzięki instrumentom wsparcia, jakie oferuje ARP S.A. W tym panelu wziął również udział Wojciech Miedziński, Prezes ARP Leasing Sp. z o.o., spółki z Grupy ARP.