Agencja Rozwoju Przemysłu i Krakowski Park Technologiczny łączą siły

Data dodania: 2018-03-05
ARP S.A. i Krakowski Park Technologiczny (KPT) podpisały porozumienie o współpracy. Spółki będą realizować projekty polegające na łączeniu możliwości inwestycyjnych dostępnych w KPT z finansowaniem ze środków ARP. Inicjatywa wpisuje się w założenia Polskiej Strefy Inwestycji, której celem są komplementarne działania wspierające wzrost konkurencyjności gospodarki.

ARP S.A. i Krakowski Park Technologiczny (KPT) podpisały porozumienie o współpracy. Spółki będą realizować projekty polegające na łączeniu możliwości inwestycyjnych dostępnych w KPT z finansowaniem ze środków ARP. Inicjatywa wpisuje się w założenia Polskiej Strefy Inwestycji, której celem są komplementarne działania wspierające wzrost konkurencyjności gospodarki.

Z instrumentów wsparcia ARP mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, inwestujący na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego jak i zarządzający krakowską specjalną strefą ekonomiczną KPT (np. przeznaczając środki na wyposażenie obszarów zgodnie z oczekiwaniami inwestorów).

- Zarówno Agencja Rozwoju Przemysłu jak i Krakowski Park Technologiczny mają duże doświadczenie wynikające z wieloletniego zarządzania specjalnymi strefami ekonomicznymi. Przez ten czas dobrze poznaliśmy potrzeby i oczekiwania inwestorów. Chcemy tę wiedzę wykorzystać. Dlatego we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym przygotowaliśmy specjalną ofertę finansowania. Przedsiębiorca działający na zezwoleniu w strefie może otrzymać środki na rozwój prowadzonej działalności, w formie wsparcia płynności finansowej, czy zasilenia w kapitał obrotowy, a także na projekty innowacyjne. Liczymy na to, że nasze wspólne działania pozwolą w pełni spożytkować potencjał inwestycyjny Małopolski – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP S.A.  

Agencja Rozwoju Przemysłu od 2005 roku udzieliła przedsiębiorcom finasowania na łączną kwotę ponad 4,5 mld zł. Wśród beneficjentów pożyczek są zarówno firmy publiczne jak i prywatne z ponad 20 branż. Od niedawna z oferty pożyczkowej ARP mogą skorzystać nie tylko duże i średniej wielkości przedsiębiorstwa lecz także małe i mikrofirmy, dla których wysokość finasowania wynosi do 2 mln zł. W ARP powstała również specjalna linia usług finansowych, uwzględniająca specyfikę branży kosmicznej. Na mocy podpisanego porozumienia firmy będą udostępniać informacje o możliwościach inwestycyjnych w krakowskiej strefie w połączeniu z finasowaniem ARP.

-Współpraca KPT z Agencją Rozwoju Przemysłu wpisuje się w działania z zakresu reindustrializacji oraz wsparcia innowacyjności, stanowiące dwa filary Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Wierzymy, że współpraca z ARP i całą Grupą PFR będzie korzystna zarówno z punktu widzenia klientów naszej specjalnej strefy ekonomicznej, jak i samego parku technologicznego – powiedział Wojciech Przybylski, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

Zgodnie z porozumieniem ARP i KPT będą także wspierać procesy transferu wiedzy i wymieniać się doświadczeniami związanymi z gospodarczymi inwestycjami, a także podejmować działania w pozyskaniu nowych inwestorów.