Agencja Rozwoju Przemysłu członkiem Business & Science Poland w Brukseli

Data dodania: 2019-05-16
W Brukseli powstała nowa instytucja dla polskich przedsiębiorców i naukowców. Celem Business & Science Poland (BSP) jest wsparcie krajowych firm w skutecznej reprezentacji ich interesów zagranicą.  W uroczystej inauguracji działalności Business & Science Poland udział wziął Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.

W Brukseli powstała nowa instytucja dla polskich przedsiębiorców i naukowców. Celem Business & Science Poland (BSP) jest wsparcie krajowych firm w skutecznej reprezentacji ich interesów zagranicą.  W uroczystej inauguracji działalności Business & Science Poland udział wziął Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z założeniami inicjatorów członkami Business & Science Poland w Brukseli są polskie firmy, które działają w oparciu o długofalową strategię chcą skutecznie zarządzać ryzykiem regulacyjnym. Na forum europejskim BSP będzie także wspierać organizacje branżowe zrzeszające polskich przedsiębiorców, w tym z sektora MŚP.  BSP jest otwarte również na współpracę m.in. z izbami handlowymi, jednostkami naukowymi oraz innymi związkami pracodawców. Obecnie związek liczy kilkunastu partnerów. Wśród członków, oprócz ARP S.A. znaleźli się: Orlen, Lotos, PLL LOT, Grupa Azoty, KGHM, PPL Porty Lotnicze, Giełda Papierów Wartościowych, Totalizator Sportowy, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Invest Park i Poczta Polska.

- Polski głos musi być wyraźnie słyszany na forum europejskim. Potrzebujemy organizacji, która pomoże polskim przedsiębiorcom zadbać o nasze interesy w miejscu, w którym zapadają najważniejsze decyzje legislacyjne bezpośrednio wpływające na ich działalność. Po 15 latach naszej obecności w Unii Europejskiej utworzenie Business & Science Poland wydaje się naturalne, podobnie jak włączenie się w tę inicjatywę Agencji Rozwoju Przemysłu. Cieszę się, że mogliśmy zaangażować się w ten projekt, bo naszym celem jest nie tylko wsparcie rozwoju polskich firm w kraju, ale także wzmocnienie ich roli na arenie międzynarodowej. Jestem przekonany, że BSP się do tego mocno przyczynipowiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dzięki brukselskiemu biuru przedsiębiorcy i naukowcy będą mieli zapewnione wsparcie administracyjne i merytoryczne, przestrzeń z zapleczem zapewniającym komfortowe warunki pracy oraz możliwość uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach o charakterze szkoleniowym, dyskusyjnym i networkingowym.

Brukselskie biuro Business & Science Poland to także:
*wsparcie w zakresie uczestnictwa w procesie decyzyjnym i legislacyjnym na forum UE
*pomoc w ocenie ryzyka regulacyjnego dla przedsiębiorstw
*pomoc w nawiązaniu relacji z interesariuszami procesów legislacyjnych, decydentami oraz z innymi potencjalnymi partnerami
*monitoring i analiza procesów w UE według kryteriów i filtrów uzgodnionych z przedsiębiorcami
*wspieranie polskich naukowców w uzyskiwaniu finansowania na badania i rozwój ze środków unijnych.

Polska zajmuje ósme miejsce w Unii Europejskiej a pod względem PKB. Zgodnie z tymi danymi zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w proces tworzenia prawa na forum Unii Europejskiej powinien być znaczący. Tymczasem na początku 2019 roku polskie interesy w UE reprezentowało 221 podmiotów, z których tylko 20 posiadało biuro w Brukseli. Ogółem działalność lobbingową w Brukseli prowadzi około 12 tys. podmiotów z różnych państw członkowskich. Organizacje reprezentujące polskich przedsiębiorców stanowią jedynie niespełna 2% podmiotów współpracujących z instytucjami unijnymi w Brukseli. Był to jeden z czynników decydujących o powołaniu Business & Science Poland

Business & Science Poland stawia sobie za cel wzmocnienie reprezentacji polskich przedsiębiorstw i nauki na forum UE. Celem BSP jest wsparcie polskich przedsiębiorców i nauki w zrozumieniu procesów programowania agendy, stanowienia prawa w Brukseli i Strasburgu oraz w zabieraniu głosu na forum instytucji UE.