541 mln złotych na rozwój firm - ARP S.A. podsumowuje roczną działalność Centrów Obsługi Przedsiębiorców

Data dodania: 2020-03-05
Na koniec 2019 roku portfel pożyczkowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyniósł 1 162 mln zł. Wzrósł o 8,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a liczba obsługiwanych pożyczek wzrosła o  28,4 proc.

Na koniec 2019 roku portfel pożyczkowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyniósł 1 162 mln zł. Wzrósł o 8,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a liczba obsługiwanych pożyczek wzrosła o  28,4 proc.

- Nasza nowa aktywność w obszarze usług finansowych sięga kwoty 541 mln zł. Od roku konsekwentnie stawiamy na wzmocnienie naszej oferty finansowej, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki sieci Centrów Obsługi Przedsiębiorców znacząco zwiększyliśmy dostępność do usług oferowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ułatwiliśmy kontakt z naszymi ekspertami. Nasze działania umożliwiły wielu przedsiębiorstwom skorzystanie z pożyczek inwestycyjnych, obrotowych, restrukturyzacyjnych, czy na finansowanie realizacji kontraktów. Klienci, którzy mają trudności z dostarczeniem oczekiwanego poziomu zabezpieczeń, mogą uzyskać poręczenie od jednego z szesnastu Funduszy Poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK, z którymi ARP S.A. podpisała porozumienie o współpracy. Usługi finansowe ARP S.A. uzupełniliśmy o leasing oraz factoring - powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Niemal rok temu powstało pierwsze Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) we Wrocławiu, kolejne miesiąc później w Katowicach. Trzecią lokalizacją jest Gdynia, a czwartą Poznań. 5 marca Agencja otworzyła w Lublinie piąte Centrum Obsługi Przedsiębiorców. W otwarciu lubelskiego COP udział wzięli m.in. Artur Soboń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski, Zbigniew Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Podczas uroczystości odczytane zostały listy od Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów oraz Jacka Sasina - Ministra Aktywów Państwowych. Agencję Rozwoju Przemysłu reprezentowali Paweł Kolczyński – Wiceprezes Zarządu oraz Konrad Trzonkowski – Dyrektor Zarządzający.

Centra mają za zadanie kompleksowo wspierać przedsiębiorców w zakresie inwestycji, rozwoju i uzupełniania kapitału obrotowego. Są ważnym elementem realizacji strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na lata 2018-2022.

Pierwszym obszarem funkcjonowania COP-ów jest oferta pożyczkowa. Są to pożyczki inwestycyjne, obrotowe, na finansowanie kontraktów oraz pożyczki, które umożliwią przedsiębiorcom zapewnienie płynności w związku z dobrowolnym poddaniem się procedurze split payment (podzielonej płatności). Możliwe też jest skorzystanie z pożyczek restrukturyzacyjnych.

Drugi filar działania Centrów stanowi oferta leasingowa i faktoringu. ARP Leasing udostępnia przedsiębiorcom specjalistyczne wyposażenie, maszyny i urządzenia, czyli przedmioty, które instytucje bankowe i instytucje z nimi powiązane zaliczają do problematycznych oraz trudnych do uzyskania w leasingu. Od niedawna ARP oferuje także usługę faktoringu dla MSP, którym funkcjonowanie i rozwój utrudniają problemy płynnościowe i trudności z dostępem do zewnętrznego finansowania.

Trzeci obszar to działalność proeksportowa, prowadzona przez International Desk. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani eksportem swoich towarów znajdą w COP informacje na temat instrumentów wspierających eksport, które są aktualnie dostępne w ramach kompetencji Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.