475,5 mln zł inwestycji i 580 nowych miejsc pracy od początku 2011 roku w zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych

Data dodania: 2011-06-16
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku 2011 roku w zarządzanych przez siebie specjalnych strefach ekonomicznych wydała już 15 zezwoleń na uruchomienie nowych inwestycji. Łącznie deklarowane przez inwestorów nakłady finansowe wyniosły w tym czasie ponad 475,5 mln zł, przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie 580 nowych miejsc pracy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku 2011 roku w zarządzanych przez siebie specjalnych strefach ekonomicznych wydała już 15 zezwoleń na uruchomienie nowych inwestycji. Łącznie deklarowane przez inwestorów nakłady finansowe wyniosły w tym czasie ponad 475,5 mln zł, przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie 580 nowych miejsc pracy.

  

W dniu 9 czerwca 2011 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała kolejne trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zarządzanych przez siebie specjalnych strefach ekonomicznych. Inwestorzy zatrudnią co najmniej 98 osób i zainwestują co najmniej 94,4 mln zł.

  "Zainteresowanie inwestorów działalnością w strefach wskazuje na ożywienie i wzrost gospodarczy, szczególnie zauważalna jest otwartość przedsiębiorców na inwestycje w nowe technologie.
Magnesem dla inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych nie są już tylko ulgi finansowe, coraz większe znaczenie mają wykwalifikowana kadra, rozwinięta infrastruktura i pełne zaplecze poddostawców."
- powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

Firmy PATENTUS STREFA S.A. i Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. zatrudnią łącznie co najmniej 45 osób na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Deklarowana wielkość inwestycji obu tych firm łącznie wg zezwoleń wynosi ponad 78,6 mln zł.

Ocynkownia Podkarpacie Sp. z o.o. zadeklarowała zatrudnienie co najmniej 53 pracowników na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC i inwestycje na poziomie blisko 20,8 mln zł.

Dla PATENTUS STREFA S.A. zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 jest pierwszym zezwoleniem wydanym przez ARP S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. W podstrefie Stalowa Wola na działce o pow. 1,67 ha PATENTUS STREFA S.A. planuje budowę zakładu konstrukcji stalowych o dużym stopniu przetworzenia, elementów metalowych, akcesoriów i detali do pojazdów samochodowych oraz sprzedaży odpadów poprodukcyjnych. Spółka docelowo planuje specjalizować się w wytwarzaniu elementów wielkogabarytowych i ciężkich do 40 ton, które będą kompletnymi urządzeniami bądź ich elementami.

• Deklarowana wielkość zatrudnienia wg zezwolenia: 30 osób
• Deklarowana wielkość inwestycji wg zezwolenia: 5 000 000,00 zł.

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. na działce o pow. 7,6 ha na terenie podstrefy Tarnobrzeg (Rejon inwestycyjny Gorzyce) zamierza rozbudować istniejący już zakład o nowe linie do produkcji tłoków aluminiowych oraz rozbudować linie już istniejące (zakup maszyn i urządzeń w celu zwiększenia wolumenu produkcji). Głównym odbiorcą nowych tłoków powstałych na liniach produkcyjnych będzie BWM.

Zgodnie z drugim już zezwoleniem dla Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.:

• deklarowana wielkość zatrudnienia wynosi:  15 osób (1100 utrzymanych miejsc pracy)
• deklarowana wielkość inwestycji wg zezwolenia: 73 640 000,00 zł.

Ocynkownia Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Kozodrzy zgodnie z zezwoleniem nr 205/ARP/2011 na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Podstrefie Ostrów wybudują zakład ocynkowni, który będzie świadczył usługi nakładania powłok cynkowych na elementy stalowe. Następnie Spółka planuje uruchomić produkcję konstrukcji stalowych.
Realizacja projektu polegała będzie na zakupie przez przedsiębiorcę niezabudowanej nieruchomości działki o pow. ok. 4,9 ha położonej w Kozodrzy (Gmina Ostrów), wybudowaniu na niej zakładu produkcyjnego oraz zakupie i instalacji linii technologicznej niezbędnej do uruchomienia planowanej produkcji.

• Deklarowana wielkość zatrudnienia wg zezwolenia: 53 osoby
• Deklarowana wielkość inwestycji wg zezwolenia: 20 777 000,00  zł.

Planowana działalność wg zezwolenia:

• usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale; usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,
• konstrukcje metalowe i ich części,
• metalowe elementy stolarki budowlanej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku 2011 roku w zarządzanych przez siebie specjalnych strefach ekonomicznych wydała już 15 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Łączne deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły w tym czasie ponad 475,5 mln zł (strefa w Tarnobrzegu: 408,5 mln i strefa mielecka: 67 mln zł), przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie  580 (strefa w Tarnobrzegu: 381 i strefa mielecka: 199) nowych miejsc pracy.

___________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna TSSE EURO-PARK WISŁOSAN zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1997 r. Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania strefą, jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:
• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).

STALOR Sp. z o.o. to wytwórca konstrukcji stalowych działający od lipca 2009 r., systematycznie budujący swoją pozycje na rynku krajowym z niewielkim eksportem swoich produktów do Niemiec i Norwegii. Firma działa jako dostawca dla dużych zakładów tj. Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa. http://www.stalor.com/

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.  jest producentem szerokiego asortymentu komponentów dla motoryzacji, zarówno na rynek pierwotny jak i wtórny. Firma posiada prawie 70-letnie doświadczenie produkcyjne. Kluczowym produktem spółki są tłoki do silników spalinowych. Wysoka jakość produktów zapewniona jest poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, unikalnych metod kontrolno-pomiarowych oraz wdrożenia systemu jakości ISO. Klientami Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. są m.in. Toyota, BMW, VW, MAN i wiele innych. http://www.fmgorzyce.pl/

Ocynkownia Podkarpacie Sp. z o.o. to nowa firma powstała w październiku 2010 r. w celu realizacji projektu w mieleckiej strefie. Spółka planuje wybudowanie zakładu ocynkowni, który będzie świadczył usługi produkcyjne polegające na nakładaniu powłoki cynku na elementy stalowe. Spółka planuje również uruchomienie produkcji konstrukcji stalowych.
Nowy projekt - zakup nieruchomości, budowa zakładu produkcyjnego, zakup i instalacja linii technologicznej.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. w liczbach:

 
 
Ilość zezwoleń
Nakłady inwestycyjne wg zezwoleń
Nowe miejsca pracy wg zezwoleń
 
2011 r. - do 10.06.
do 2010 r. włącznie
Łącznie od początku istnienia do 10.06.2011
2011 r. - do 10.06.
Do 2010 włącznie
Łącznie od początku istnienia do 10.06.2011
2011 r. - do 10.06.
do 2010 r. włącznie
Łącznie od początku istnienia do 10.06.2011
TSSE EURO-PARK WISŁOSAN
8
200
208
408,5 mln zł
5,9 mld zł
6,3 mld zł
381
20 tys.
20,4 tys.
SSE EURO-PARK MIELEC
7
198
205
67 mln zł
4,5 mld zł
4,6 mld zł
199
12,5 tys.
12,7 tys.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
specjalne strefy zarządzane przez ARP S.A. łącznie
15
398
413
475,5 mln zł
10,4 mld zł
10,9 mld zł
580
32,5 tys.
33,1 tys.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl;
www.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl