39 mln zł pożyczki dla Instytutu Reumatologii

Data dodania: 2014-07-04
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła pożyczki w wysokości 39 mln zł Instytutowi Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację, która umożliwi Instytutowi realizację zaplanowanych procesów naprawczych mających na celu przywrócenie długookresowej rentowności i płynności finansowej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła pożyczki w wysokości 39 mln zł Instytutowi Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację, która umożliwi Instytutowi realizację zaplanowanych procesów naprawczych mających na celu przywrócenie długookresowej rentowności i płynności finansowej.

Restrukturyzacja została poparta przez Ministra Zdrowia i będzie przeprowadzona w latach 2014-2025.

Instytut Reumatologii świadczy usługi lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie reumatologii, ortopedii, traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej. Prowadzi także specjalistyczne badania w dziedzinie biologii molekularnej i immunologii oraz jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi badania o profilu reumatologicznym.