30 lat Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2021-01-25
Z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się konferencja inaugurująca obchody 30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jej uczestnicy mówili o znaczeniu ARP S.A. dla rozwoju gospodarki i wsparcia przedsiębiorców w ostatnich dekadach. Wszyscy wskazywali na szczególne wyzwania dla spółki dotyczące odbudowy gospodarki w obliczu pandemii.

Z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się konferencja inaugurująca obchody 30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jej uczestnicy mówili o znaczeniu ARP S.A. dla rozwoju gospodarki i wsparcia przedsiębiorców w ostatnich dekadach. Wszyscy wskazywali na szczególne wyzwania dla spółki dotyczące odbudowy gospodarki w obliczu pandemii.

– Kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczynała działalność w styczniu 1991 r. żyliśmy w zupełnie innej Polsce. Czas transformacji przyniósł szereg wyzwań, które zmieniły oblicze gospodarki. ARP powstała jako spółka, która wesprze polskie firmy w czasie gwałtownych przemian – mówił Premier Mateusz Morawiecki. – Dziś po 30 latach działalności Agencji Rozwoju Przemysłu wiemy, że spełniła ona swoje zadanie pomagając dziesiątkom firm przeprawić się przez wzburzone morze transformacyjnych przemian – dodał. Podziękował także pracownikom ARP za ich działania, w tym za projekty, które zwiększają innowacyjność gospodarki, a szczególne za zaangażowanie w walkę ze skutkami pandemii i pomoc przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Zdaniem szefa rządu, w ciągu ostatnich lat Agencja Rozwoju Przemysłu dojrzała do realizacji nowych zadań. Wskazał w tym kontekście na uruchamianie kolejnych Centrów Obsługi Przedsiębiorców (COP). Pierwsze powstało niespełna dwa lata temu we Wrocławiu. Potem COP-y zostały otwarte także w Gdyni, Białymstoku, Lublinie, Katowicach i Poznaniu.

Podczas konferencji ogłoszone zostało otwarcie kolejnego, siódmego Centrum Obsługi Przedsiębiorców, tym razem w Warszawie. Obejmie ono obszarem działalności teren województw mazowieckiego i łódzkiego.

– Z dumą przyglądam się sukcesom przedsiębiorców, którzy współpracują z Agencją Rozwoju Przemysłu w Specjalnych Strefach Ekonomicznych zarządzanych przez spółkę – mówił Premier. Dodał, że działalność ARP „wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mając wkład w tworzenie fundamentów pod budowę lepszych perspektyw dla polskich przedsiębiorców”.

Mówiąc o działaniach Agencji Rozwoju Przemysłu w kontekście przyszłości Mateusz Morawiecki wskazał na prowadzony przez ARP program Kadry dla Przyszłości. Przypomnijmy, że jego celem jest doskonalenie kompetencji pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy w szybko zmieniających się realiach gospodarki, w której postępuje cyfryzacja procesów przemysłowych.

– Z ciekawością przyglądam się także projektom inwestycyjnym w przemyśle kosmicznym czy branży gamingowej – powiedział Premier.

Wskazał, że podobnie jak 30 lat temu, dziś polska gospodarka również stoi przed ogromnym  wyzwaniem.

– Pandemia to moment przełomu. Czeka nas intensywna praca nad odbudową gospodarczą. Ogromna będzie w tym także rola Agencji Rozwoju Przemysłu – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Przemówienie Premiera podczas konferencji

Cezariusz Lesisz, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, przypomniał, że ARP od początku swego istnienia aktywnie wspiera polski przemysł na różnych polach.

– To ARP zainicjowała powstanie pierwszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, która stworzyła możliwości wsparcia dla inwestorów i utworzenia nowych miejsc pracy – powiedział Cezariusz Lesisz. Dziś ARP jest operatorem także strefy w Tarnobrzegu z EURO-PARKIEM Przemysłowym w podwrocławskich Kobierzycach.

Dodał, że ARP S.A. przez trzy dekady działalności koncentrowała się na procesach modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych.

– Pomogło to uratować tysiące miejsc pracy, unowocześniając parki maszynowe wielu przedsiębiorstw i rozwinąć nowe produkty oraz zwiększyć przychody firm – wskazał Prezes ARP.

– Naszym celem było i jest wspieranie podmiotów gospodarczych w rozwoju poprzez m.in. pożyczki, pomoc w procesach restrukturyzacyjnych czy udostępnianie terenów inwestycyjnych. Dzisiaj oprócz wymienionych narzędzi prowadzimy projekty innowacyjne, transferujemy technologie, leasingujemy maszyny i urządzenia, wspieramy działania proeksportowe – wymieniał Cezariusz Lesisz.

Dodał, że od 30 lat ARP zbiera unikalne doświadczenia we współpracy z wieloma podmiotami – od instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa, uczelni i ośrodków badawczych, poprzez duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, aż po fundusze kapitałowe.

Mateusz Berger, Wiceprezes ARP S.A., przypomniał, że ARP zajmuje się wspieraniem polskich przedsiębiorców, zarówno tych z udziałem Skarbu Państwa, jak i prywatnych. Oprócz zaangażowania w branże tradycyjne, takie jak przemysł kolejowy, stoczniowy, motoryzacyjny czy wydobywczy, ARP angażuje się również w przemysły przyszłości, w tym sektor offshore.

Jak mówił, pierwszym zadaniem Agencji Rozwoju Przemysłu była restrukturyzacja przedsiębiorstw w trudnej sytuacji.

– Wraz z upływem czasu obraz polskiej gospodarki się zmieniał – liczba przedsiębiorstw potrzebujących koła ratunkowego była mniejsza, a te, które wymagały restrukturyzacji, przeważnie miały kapitał prywatny, a nie państwowy jak dawniej – powiedział Wiceprezes Mateusz Berger.

W tym kontekście nawiązał także do obecnej sytuacji, w której znowu rośnie liczba podmiotów  szukających możliwości wsparcia ze strony ARP.

– Teraz, w obliczu walki ze skutkami pandemii koronawirusa zgłasza się do nas coraz więcej firm potrzebujących pomocy. Są to zarówno firmy państwowe jak i prywatne – wskazał.

Do obecnej oferty ARP S.A. dla firm nawiązał także Wiceprezes Paweł Kolczyński.

– Sukcesywnie rozbudowujemy ofertę Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. skierowaną do przedsiębiorstw. Zależy nam na tym, aby każdy przedsiębiorca, który przyjdzie do ARP, dostał wyczerpującą informację o tym co możemy dla niego zrobić – powiedział Paweł Kolczyński. – A zrobić możemy bardzo dużo. Dzisiaj ARP oferuje przedsiębiorcom pożyczki na inwestycje, realizację kontraktów czy też na restrukturyzację – dodał Wiceprezes ARP S.A.

Nawiązał także do otwarcia w poniedziałek Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie i zachęcił przedsiębiorców do korzystania z jego usług.

Jak powiedział, w ubiegłym roku ARP przeanalizowała 520 wniosków pożyczkowych i wydała 106 pozytywnych decyzji o udzieleniu pożyczki.

– Tych 106 przedsiębiorstw wzięło pożyczki na kwotę bliską 0,6 mld zł. Ta ogromna kwota pracuje na rzecz przedsiębiorstw, ale też całej polskiej gospodarki. To jest bardzo ważne dla wszystkich w ARP, aby poprzez stymulację rozwoju przedsiębiorstw rozwijać całą gospodarkę – podkreślił Paweł Kolczyński.

Podał także, że ARP S.A. zamierza stworzyć centrum badawczo-rozwojowe dla całej grupy kapitałowej spółki. Będzie ono współpracować z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz resortem rozwoju, a także innymi instytucjami, które będą działać na rzecz rozwoju branż, które według ARP są najważniejsze dla gospodarki.

– Są to morska energetyka wiatrowa, wodór jako nośnik energii i jako paliwo dla transportu oraz szeroko pojęta elektromobilność – wymieniał wiceprezes ARP. Podkreślił, że innowacje są kluczowe dla rozwoju gospodarki i transformacji w stronę Przemysłu 4.0.

Podczas wydarzenia, którego organizatorami były ARP i „Rzeczpospolita”, odbyła się także debata „Rewolucja czy kontynuacja? Kierunki rozwoju gospodarczego w oparciu o nową politykę przemysłową”.

W jej trakcie Olga Semeniuk, Wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, przypomniała, że dwa tygodnie temu została przedstawiona koncepcja Białej księgi rozwoju przemysłu. Założenia nowej polityki przemysłowej obejmują pięć głównych osi. Są to cyfryzacja, bezpieczeństwo związane z odtworzeniem produkcji (tak w Polsce, jak i w Europie) leków i wyrobów medycznych, skrócenie łańcuchów dostaw oraz zróżnicowanie źródeł surowców i półproduktów, zielony ład, czyli zrównoważona gospodarka, a także nowoczesne społeczeństwo, które do sprawnego funkcjonowania potrzebuje umiejętności uaktualniania lub zmiany kompetencji pracowników.

Wiceminister zaznaczyła, że projekt Białej księgi jest otwarty na szerokie konsultacje ze strony samorządów, organizacji pozarządowych oraz przede wszystkim przedsiębiorców, bo to oni, jako praktycy, najlepiej znają realia rynkowe i mogą wnieść wielki wkład do polityki przemysłowej państwa.

Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, podkreślała znaczenie wyboru tych pięciu obszarów. Mówiła, że są one kluczowe dla ukierunkowania rozwoju nowoczesnej gospodarki. Wskazywała także na konieczność wypracowania takich rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność polskiej gospodarki, a także polskich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach. Jak mówiła, zerwanie przez pandemię łańcuchów dostaw otwiera przed przedsiębiorcami nowe możliwości.

– To okazja do stworzenia centrów produkcyjnych w Polsce. Do tego potrzebujemy nowoczesnego przemysłu, który wykorzystuje nowoczesne technologie, cyfryzację, jest gotowy na nowe modele biznesowe – powiedziała Prezes BGK. Wskazała, że bardzo ważna będzie lokalizacja tego przemysłu w centrach logistycznych mających dostęp do surowców i wykwalifikowanych specjalistów.

Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., przytoczył dane o produkcji przemysłowej za grudzień (+11,2 proc. rok do roku).

– Dane te pokazują, że produkcja przemysłowa odrobiła całość strat spowodowanych przez Covid-19 i wróciła do poziomu sprzed pandemii – zauważył.

Dodał, że to pokazuje, że przemysł dynamicznie się odbudował, że jest wysoce konkurencyjny, czego potwierdzeniem jest m.in. to, że jedną z dźwigni rozwoju są zamówienia eksportowe. Jego zdaniem kluczowe dla takich wyników były zastosowane w Polsce działania zaradcze – kolejne tarcze antykryzysowe oraz osłabienie złotego.

Jak dodał Paweł Borys, Polska może być fabryką Europy, ale koniecznym tego elementem musi być „dolina cyfrowa”. Sukces da połączenie przemysłu i technologii. A rolą PFR jest dostarczanie finansowania rozwoju polityki przemysłowej, budowania kompetencji czy umiejętności tworzenia nowych projektów.

W jego ocenie transformacja polskiego przemysłu będzie wymagać ogromnych nakładów: wg szacunków PFR w perspektywie dekady wyniosą one 200 mld zł, jednak koszty powinny się rozłożyć równomiernie między konsumentów i przemysł. Ważne będą m.in. ceny energii w kontekście utrzymania konkurencyjności gospodarki.

Nawiązując do ubiegłorocznej sytuacji w gospodarce spowodowanej przez pandemię Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Grupy Azoty, podkreślił, że utrzymanie przemysłu chemicznego w kraju zagwarantowało ciągłość dostaw. Jego spółka cały czas dywersyfikuje działalność i wdraża rozwiązania Przemysłu 4.0. Celem tych działań jest budowa nowoczesnego europejskiego koncernu chemicznego, ale też wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności gospodarczej Polski.

Mateusz Berger, podkreślił, że ARP cały czas poszukuje dla swoich spółek nowych możliwości rozwoju i nowych przewag konkurencyjnych.

– Szukamy także obszarów rynku, w których możemy być animatorem – dodał.

Paweł Kolczyński jako słowo klucz do rozwoju wskazał cyfryzację. Jego zdaniem, ważny przy tym jest nie rewolucyjny, a płynny proces wprowadzania zmian zmierzających do Przemysłu 4.0, a także wskazywanie zupełnie nowych obszarów, w których ARP czy też państwo powinno być obecne. To m.in. elektromobilność czy technologie wodorowe, które mogą zostać wykorzystane m.in. w energetyce czy transporcie, ale także przemysł kosmiczny. A przy tym działania Polski powinny wpisywać się w ramy europejskiej polityki przemysłowej tak, by odpowiadać na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa czy zdrowia.

– Potrzebujemy nowej polityki przemysłowej. Nie jesteśmy w stanie jako gospodarka konkurować we wszystkich dziedzinach. Musimy wybrać swoje specjalizacje, by odnieść sukces – podsumował Paweł Kolczyński.

Po debacie odbyły się przygotowane przez ARP warsztaty dla przedsiębiorców, prowadzone przez  ekspertów spółki.

Tematem warsztatów były możliwości wsparcia rozwoju firm i oferta finansowa spółki dla sektora MŚP, a także dużych firm. Wzięli w nich udział Konrad Trzonkowski, Dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu ARP, Wojciech Miedziński, Prezes ARP Leasing, Marzena Zalewska, Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa ARP i Zbigniew Bednarski, Dyrektor Biura Koordynacji Oddziałów ARP.

Przypomnijmy, że ARP finansuje przede wszystkim szeroko rozumiany rozwój firm. Ma także ofertę pożyczkową, leasingową i faktoringową. W maju 2020 r. rozszerzyła ofertę finansową o produkty pożyczkowe i leasingowe dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Od jesieni oferuje program restrukturyzacji firm pod nazwą Polityka nowej szansy.

Relacja video z konferencji