25-lecie TSSE Euro-Park Wisłosan

Data dodania: 2022-09-14

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN świętuje swój Jubileusz. Może pochwalić się znakomitymi wynikami: wydano ponad 500 zezwoleń i decyzji. Stworzono ponad 33 tysięcy miejsc pracy, a poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 16 miliardów złotych. Wybudowano 11 hal produkcyjno-magazynowych dla inwestorów o łącznej powierzchni 55.000 m2. Czyni to Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną jedną z najbardziej aktywnych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Prowadzone są także aktywne działania w ramach szkolnictwa zawodowego ze szkołami zawodowymi oraz uczelniami wyższymi.

Powołanie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej było odpowiedzią na trudne czasy polskiej gospodarki. Zmiana koniunktury na światowych rynkach siarki, załamanie przemysłu producentów maszyn budowlanych oraz inne czynniki wpłynęły negatywnie na sytuację społeczno-gospodarczą regionu tarnobrzeskiego.

Coraz większa grupa bezrobotnych oraz majątek i infrastruktura techniczna pozostała po upadłych przedsiębiorstwach zaczęły stanowić wyzwanie.

Utworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN pozwoliło na nowo wykorzystać potencjał regionu – istniejącą infrastrukturę poprzemysłową, a także zasoby kadrowe.

Na terenie Strefy swoje inwestycje zlokalizowało wiele polskich firm, ale także wielu zagranicznych inwestorów między innymi z Korei Południowej, Japonii, Chin czy Finlandii.

W kolejne ćwierćwiecze funkcjonowania Strefa wchodzi z nowymi wyzwaniami i spektakularnymi sukcesami. Powołanie największego w Europie Środkowo-Wschodniej parku inwestycyjnego – EURO-PARK STALOWA WOLA pozwala Strefie konkurować o największe, strategiczne inwestycje w branżach wysokich technologii.

Uroczystości z okazji Jubileuszu odbyło się specjalne wydarzenie na Zamku w Baranowie Sandomierskim. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele firm działających na terenie strefy. W wydarzeniu wzięli udział również Wiceprezesi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Łukasz Gałczyński oraz Krzysztof Michalski, Członek Rady Nadzorczej ARP Andrzej Węgrzyn, a także Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Posłowie Jerzy Paul, Beata Strzałka Fryderyk Kapinos, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny. Podczas uroczystości został odczytany list z gratulacjami od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Z okazji Jubileuszu zostały również wręczone nagrody. Otrzymali je między innymi przedstawiciele firm: SK Nexilis Poland za lokalizację w Stalowej Woli fabryki folii miedzianej oraz producenta wyrobów stalowych, firmę Wobistal za dotychczasową działalność. Statuetkę otrzymał również Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber za działania na rzecz rozwoju strefy, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny za utworzenie w mieście nowej strefy przemysłowej o powierzchni ponad 100 hektarów oraz Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon za wspieranie rozwoju podstrefy Nowa Dęba.