23. Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Data dodania: 2023-02-28

27-28 lutego w Warszawie odbył się 23. Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, którego partnerem była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Temat przewodni wydarzenia brzmiał: „Rok 2023: Polityka energetyczna Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie”.

Kongres był okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich oraz przedstawicieli biznesu. Z ramienia ARP w panelach wzięli udział: prof. Tomasz Gackowski, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego Biuro Analiz i Strategii oraz Szymon Płoński, Koordynator Zespołu w ARP S.A. i Dyrektor Strategii Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Rok 2023 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych wyzwań, a eksperci biorący udział w kongresie omówili kwestie wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny, wyzwania dla dystrybucji oraz perspektywy rozwoju sektora gospodarki.