20 mln zł na rozwój URSUSa

Data dodania: 2014-06-18
URSUS S.A. zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowę pożyczki w wysokości 20 mln zł.

URSUS S.A. zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowę pożyczki w wysokości 20 mln zł.

Uzyskana od ARP S.A. pożyczka zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków własnych w związku z rozwojem produkcji ciągników rolniczych, w tym na zmianę struktury zobowiązań, rozwój oraz inwestycje w opracowywanie nowych produktów, które mają rozszerzyć ofertę spółki. Dzięki pozyskanym środkom możliwa też będzie restrukturyzacja, finansowanie kontraktów i zamówień oraz inne działania o charakterze proefektywnościowym.

Pożyczka zostanie udzielona w dwóch transzach po 10 mln zł każda. Przekazanie pierwszej transzy nastąpi po złożeniu wniosków o ustanowienie zabezpieczeń, drugiej - po ustanowieniu zabezpieczeń.

Okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej transzy pożyczki.