20 lat Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK WISŁOSAN

Data dodania: 2017-09-22
Niemal 350 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, 9 miliardów złotych inwestycji, ponad 30 tysięcy utworzonych miejsc pracy – to wyniki zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. 22 września strefa obchodzi jubileusz 20 lat działalności.

Niemal 350 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, 9 miliardów złotych inwestycji, ponad 30 tysięcy utworzonych miejsc pracy – to wyniki zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. 22 września strefa obchodzi jubileusz 20 lat działalności.

Obecnie Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN obejmuje 22 podstrefy położone w 6 województwach, co łącznie stanowi powierzchnię 1 868 hektarów. Tylko w  2017 roku Agencja Rozwoju Przemysłu wydała w niej 19 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, które przełożą się na nakłady inwestycyjne w wysokości 387 mln zł, a także 440 nowych miejsc pracy. W całej historii strefy tarnobrzeskiej wydano blisko 350 zezwoleń, z czego większość dla polskich firm. W tym roku inwestorzy polscy stanowią ponad 80% udzielonych zezwoleń.

To w takich miejscach jak EURO-PARK Wisłosan nabiera realnych kształtów proces reindustrializacji polskiej gospodarki. Z dala od wielkich aglomeracji i centrów decyzyjnych tworzy się szanse do wzrostu dla lokalnych firm, a tym samym tworzenia coraz lepszej jakości lokalnego rynku pracy. To jest kwintesencja budowania odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju kraju. EURO-PARK Wisłosan jest też bardzo dobrym przykładem tego, jak nowoczesne, przedsiębiorcze państwo, tutaj reprezentowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, może i powinno wspierać inwestorów prywatnych z pożytkiem dla lokalnej społeczności i całej polskiej gospodarkipowiedział Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów.

Projekty inwestycyjne zrealizowane w ciągu ostatnich 20 lat znacząco wpłynęły na wzrost aktywności gospodarczej regionów, w których zostały zlokalizowane. Łączne nakłady inwestycyjne w strefie wyniosły niemal 9 mld zł, co umożliwiło zatrudnienie ponad 30 tys. osób.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu, krajowi i zagraniczni inwestorzy, z każdym rokiem chętniej lokują swoje środki w strefach. Coraz więcej udzielanych zezwoleń trafia do polskich przedsiębiorców. To efekt dobrej infrastruktury technicznej, dostępu do wykwalifikowanych pracowników oraz sieci i podwykonawców z różnych branż przemysłu. Ale to przede wszystkim zasługa naszych pracowników, którzy na co dzień spotykają się z inwestorami, wspierają ich w sprawach proceduralnych i doradzają na każdym etapie planowanej inwestycji powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu ARP S.A.

ARP S.A. kieruje do inwestorów pakiet inwestycyjny, na który składa się m.in. atrakcyjna lokalizacja z dobrze przygotowaną infrastrukturą techniczną, dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne, a także dostępność wykwalifikowanych pracowników i ośrodków szkolno-naukowych. Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie strefy mogą ubiegać się o finansowanie ARP na preferencyjnych warunkach, obejmujące m.in. pierwszeństwo w ocenie wniosków, niższy poziom prowizji oraz marży, jak również możliwość zaakceptowania mniejszego wkładu własnego.

Przed nami kolejne wielkie wyzwania, a w ślad za nimi odpowiedzi na wyzwania rozwojowe, stojące przed Polską. Jedną z takich propozycji jest projekt ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju, tworzący Polską Strefę Inwestycji. W jej ramach ujednolicone zostaną obszary działania oraz standard obsługi inwestorów, co bezpośrednio przełoży się na podniesienie atrakcyjności, a także zasięg wsparcia. Zmiany te wpłyną korzystnie na poprawę konkurencyjności naszego państwa w stosunku do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniejpodsumował prezes Chludziński, zapowiadając jednocześnie dalszy rozwój SSE.  

W 2017 roku najwięcej inwestycji w strefie tarnobrzeskiej zlokalizowanych zostało na terenie województwa podkarpackiego, w dalszej kolejności w województwie mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim i podlaskim. Najczęściej inwestowano w podstrefach Stalowa Wola, Radom oraz Łuków. Wśród udzielonych w tym roku zezwoleń dominującymi branżami były branża metalowa oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Z okazji 20-lecia TSSE ARP przygotowała specjalny film, podsumowujący historię i osiągnięcia strefy.