160 mln zł w drugim konkursie programu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy

Data dodania: 2013-12-13
13 stycznia 2014 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków w programie Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy. Na projekty B+R związane z eksploatacją gazu łupkowego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. przygotowało łącznie 160 mln złotych.

13 stycznia 2014 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków w programie Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy. Na projekty B+R związane z eksploatacją gazu łupkowego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. przygotowało łącznie 160 mln złotych.

Program Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy jest wynikiem porozumienia podpisanego w 2012 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Obie instytucje zobowiązały się w nim do wspólnego finansowania prac badawczo-rozwojowych, dotyczących oryginalnych technologii eksploatacji gazu łupkowego.

Program Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy to szansa na postęp technologiczny związany z jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii w Polsce. Innowacje w zakresie wydobycia i eksploatacji gazu łupkowego mogą nie tylko znacznie udoskonalić obecnie stosowane rozwiązania, ale także umożliwić rodzimym jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom energetycznym możliwość dogonienia światowych liderów w tej branży - powiedział prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Celem programu Blue Gas jest wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących również przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej. W drugiej edycji programu finansowane będą projekty z obszaru udostępniania i eksploatacji gazu łupkowego, w tym aspekty technologiczne i ekologiczne wydobycia i zagospodarowania tego surowca.

Nie jest przesadą stwierdzenie, że Polska czeka na gaz łupkowy. To szansa na tańszą energię oraz na mniejszą emisję dwutlenku węgla. Oba cele osiągnięto w Stanach Zjednoczonych i chcielibyśmy ten sukces powtórzyć u nas. W projekcie, którego celem jest rozwój rodzimych technologii łupkowych, nie mogło zabraknąć Agencji Rozwoju Przemysłu - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu ARP S.A.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorców. O dofinansowanie z NCBR konsorcja starać się mogą w ramach dwóch ścieżek: ścieżki A, gdy w konsorcjum jest obecna co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden duży przedsiębiorca oraz ścieżki B, gdy w projekcie bierze udział co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden mikro, mały lub średni przedsiębiorca. Łączna wartość dofinansowania NCBR w konkursie wynosi 60 mln zł i stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorców, przeznaczoną na B+R. Natomiast kolejne 100 mln zł przekazane zostanie przez ARP S.A. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w formie pożyczek dla przedsiębiorców. Oferta ARP S.A. skierowana jest do dużych przedsiębiorców zaangażowanych w program. Warunkiem przyznania pożyczki jest uzyskanie na dany projekt dofinansowania z NCBR.

W drugim konkursie zniesiono minimalny oraz maksymalny budżet projektu, natomiast okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy. Nabór wniosków o dotacje z NCBR potrwa od 13 stycznia do 26 lutego 2014 roku.

Więcej informacji - Blue Gas