1318 nowych miejsc pracy i ponad 619 mln zł inwestycji w 2010 r. w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A.

Data dodania: 2011-02-22
Zarządzane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w 2010 roku wydały 37 zezwoleń dla inwestorów na prowadzenie działalności gospodarczej; łącznie deklarowane nakłady inwestycyjne na terenie tych stref wyniosły w zeszłym roku 619 mln zł; wydane zezwolenia zagwarantowały utworzenie 1318 nowych miejsc pracy.

Zarządzane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w 2010 roku wydały 37 zezwoleń dla inwestorów na prowadzenie działalności gospodarczej; łącznie deklarowane nakłady inwestycyjne na terenie tych stref wyniosły w zeszłym roku 619 mln zł; wydane zezwolenia zagwarantowały utworzenie 1318 nowych miejsc pracy.

 

Najwięksi inwestorzy w zarządzanych przez Agencję SSE w 2010 roku to: Husqvarna Poland, Zelmer Pro, Hamilton Sunstrand Poland, Targetix, Ekoplon i Federal Mogul.

"Dynamika skali inwestycji w strefach ekonomicznych oraz portfel firm które skorzystały z ich atutów świadczą o skuteczności i atrakcyjności stref. Widać zmiany zachodzące w oczekiwaniach inwestorów oraz ich potrzebach. Jeszcze kilka lat temu głównym magnesem dla inwestorów były ulgi. W tej chwili przewagę zdobywa potrzeba pozyskania wykwalifikowanych zasobów ludzkich, dobra infrastruktura oraz pomoc organizacyjna i prawna, której udzielamy" - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Podkreśla również, że Agencja jest bardzo zadowolona z jakości inwestycji na terenie zarządzanych przez siebie stref: "Odnotowujemy coraz większy udział inwestycji o najwyższym poziomie technologicznym: w podstrefie Rzeszów zainwestowały firmy z branży lotniczej takie jak np.: MTU Aero Engines, Goodrich, Hamilton Sundstrand, Sikorsky Aircraft, które przyczyniają się do rozwoju klastra Dolina Lotnicza. W podstrefie Wrocław-Kobierzyce powstał klaster producentów gamy produktów LCD." - dodaje.

W zarządzanych przez Agencję strefach: Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN od początku ich istnienia do końca 2010 roku łącznie:

• wydano 398 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (198 - SSE w Mielcu, 200 - SSE w Tarnobrzegu);
• nakłady poniesione przez inwestorów wyniosły ponad 10,4 mld zł (dane szacunkowe); (4,5 mld zł -SSE w Mielcu i 5,9 mld zł - SSE w Tarnobrzegu);
nowe miejsca pracy: ok. 32,5 tys. (dane szacunkowe); (12,5 tys. - SSE w Mielcu, 20 tys.- SSE w Tarnobrzegu);
• w obu strefach w firmach, które prowadzą działalność na podstawie zezwolenia, zatrudnionych jest łącznie 43 tys. osób; (16 tys. - SSE w Mielcu, 27 tys.- SSE w Tarnobrzegu).

Wyniki specjalnych stref zarządzanych przez ARP S.A. w 2010 r.

W 2010 roku w SSE EURO-PARK MIELEC wydane zostały 22 zezwolenia dla inwestorów na prowadzenie działalności gospodarczej. Najwięcej zezwoleń - 11 - wydanych zostało na obszarze Strefy w Mielcu. W Podstrefie Głogów Małopolski wydano 4 zezwolenia, w Podstrefach Lublin i Zamość wydano po 3 zezwolenia; 1 zezwolenie wydano w Podstrefie Rzeszów. Łączne deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły 390,4 mln zł, utworzonych zostanie 892 nowych miejsc pracy. W okresie trzech kwartałów 2010 r. przedsiębiorcy działający w oparciu o zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 294 mln zł oraz utworzyli 485 nowych miejsc pracy.

W Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK WISŁOSAN w ubiegłym roku wydano 15 zezwoleń. Najwięcej zezwoleń wydanych zostało na obszarze Strefy w Stalowej Woli - 6, w Podstrefie Tarnobrzeg - 4 zezwolenia, w Podstrefie Radom - 2, w Podstrefach Staszów, Wrocław - Kobierzyce i Nowa Dęba - po 1. Łączne deklarowane nakłady inwestycyjne wynikające z tych zezwoleń wynoszą 228,6 mln zł. Zgodnie z wydanymi zezwoleniami w 2010 r. zostanie utworzonych 426 nowych miejsc pracy. W okresie trzech kwartałów 2010 r. przedsiębiorcy działający w oparciu o zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 496 mln zł oraz utworzyli 3182 nowych miejsc pracy.

Największe inwestycje w 2010 r. w SSE zarządzanych przez ARP S.A.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC:
HUSQVARNA POLAND - producent kosiarek, riderów, maszyn do pielęgnacji zieleni przeznaczonych na światowe rynki. Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi ok. 100 mln zł i już daje ona zatrudnienie 100 pracownikom;

HUSQVARNA POLAND - w niespełna 300 dni udało się przygotować teren pod inwestycję, wybudować fabrykę i zatrudnić ludzi w SSE EURO-PARK Mielec

ZELMER PRO - producent sprzętu AGD;
Hamilton Sundstrand Poland - produkcja pomocniczych silników lotniczych oraz utworzenie centrum usług serwisowych.
"Wśród udzielonych zezwoleń w 2010 r. cztery dotyczyły reinwestycji przedsiębiorców działających w Strefie, co świadczy, że mimo spowolnienia gospodarczego Strefa stwarza warunki do dalszego rozwoju. Nowo pozyskani inwestorzy reprezentują bardzo różnorodne branże od lotnictwa po produkcję paliw ekologicznych.
Prognozy na 2011 r. oparte na prowadzonych rozmowach wskazują, że w pierwszym półroczu powinniśmy pozyskać nowe projekty z branży lotniczej - szczególnie pożądanej w naszym regionie.
" - powiedział Mariusz Błędowski, dyrektor Oddziału ARP S.A. i Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.


Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN:
Targetix Sp. z o.o. - firma typu call-center;

Powstający w Stalowej Woli Budynek Inkubatora Technologicznego gdzie  Targetix będzie mieć siedzibę
EKOPLON S.A. -  firma z sektora producentów nawozów i środków ochrony roślin;
Federal-Mogul  S.A.  -  firma z sektora producentów wyrobów z aluminium.
Analizując branże i specjalizacje inwestorów, którzy uruchomili nowe projekty w TSSE, Zarządzający zauważył proces znacznego rozwoju firm, które już wcześniej zainwestowały w tej strefie. "Wydaliśmy w 2010 roku dziewięć zezwoleń dla firm, które już takie zezwolenie posiadały." - powiedział Marek Indyk, dyrektor Oddziału ARP S.A. i Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu. "Trendem charakterystycznym dla naszej Strefy w 2010 roku jest wciąż wysokie zainteresowanie inwestowaniem w przemysł aluminiowy. Inwestorzy tej branży najwyraźniej sprostali skutkom kryzysu gospodarczego i z powodzeniem rozwijają swoje firmy zarówno w zakresie produkcji aluminium jak również głównych grup wyrobów z aluminium, tj. felg samochodowych i odlewów." - dodał dyrektor tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A.

Zmiany obszaru SSE zarządzanych przez ARP S.A. w 2010 r.

Obszar SSE EURO-PARK MIELEC
powiększył się do 1135 ha o 2 nowe podstrefy: Rzeszów i Szczecin. Aktualnie Strefa jest w miejscach południowo-wschodniej Polski (woj. podkarpackie, lubelskie, małopolskie) i w województwie zachodniopomorskim.
Obszar TSSE EURO-PARK WISŁOSAN
powiększył się do 1551 ha. Przybyło 5 nowych podstref: w Węgrowie, Nowym Mieście nad Pilicą, Kraśniku, Przasnyszu i Horodle. Aktualnie TSSE jest ulokowana w 17 podstrefach w 5 województwach (podkarpackie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, dolnośląskie). Strefa ma charakter rozproszony.

Możliwości oferowane inwestorom w SSE zarządzanych przez ARP S.A.

• maksymalna intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków oraz szerokie możliwości kooperacyjne w strefach i otoczeniu (produkcja, usługi);
• pomoc organizacyjna i prawna przy obsłudze projektu;
• wyłącznie w SSE EURO-PARK Mielec - "one - stop - shop": kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji.

__________________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.
TSSE EURO-PARK WISŁOSAN powstała w 1997 r. Najważniejszą misją tej Strefy jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl;
www.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl