1,84 mln zł pożyczki dla Gekoplast S.A.

Data dodania: 2013-04-19
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła 1,84 mln zł  pożyczki Gekoplast SA., przedsiębiorstwu z branży produkcji tworzyw sztucznych. 10 kwietnia 2013 r. ARP S.A. podpisała ze spółką umowę o udzieleniu pożyczki na sfinansowanie zakupu linii do produkcji płyt pełnych koekstrudowanych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła 1,84 mln zł  pożyczki Gekoplast SA., przedsiębiorstwu z branży produkcji tworzyw sztucznych. 10 kwietnia 2013 r. ARP S.A. podpisała ze spółką umowę o udzieleniu pożyczki na sfinansowanie zakupu linii do produkcji płyt pełnych koekstrudowanych.

Pożyczka została udzielona firmie na okres 60 miesięcy, według zmiennego oprocentowania, równego stopie procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę odsetkową. Pożyczka pochodzi ze środków własnych ARP SA. Środki z tego tytułu Gekoplast przeznaczy na zakup maszyn.

Agencja Rozwoju Przemysłu udziela dużym i średnim przedsiębiorcom pożyczek na finansowanie działalności bieżącej, inwestycji oraz na rozwój. Wsparcie finansowe ma umożliwić realizację działań, które w rezultacie poprawią rentowność i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przedmiotem mogą być m.in. inwestycje w rozbudowę i modernizację zakładu, strategiczne zmiany w zakresie wytwarzanych produktów, restrukturyzacja finansowa, zasilenie w kapitał obrotowy, czy finansowanie kontraktów i zamówień. Środki te mogą być również przeznaczane na projekty o charakterze innowacyjnym.

Spółka GEKOPLAST S.A. to znany na rynku producent wyrobów z tworzyw sztucznych, posiadający znaczącą pozycję na polskim i europejskim rynku płyt kanalikowych i płyt litych, jak również w zakresie produkcji opakowań. Działalność Spółki zlokalizowana jest w Krupskim Młynie. W firmie zatrudnionych jest 250 pracowników. Wyroby Spółki w 50 proc. trafiają na eksport, głównie do krajów Unii Europejskiej.