< Powrót

STRUKTURA ARP S.A.

ARP S.A. posiada oddziały w Katowicach, Mielcu, Tarnobrzegu i Wrocławiu, jest fundatorem Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i właścicielem Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, która zarządza zespołami zamkowo-parkowymi w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.

Zarządca Specjalnych Stref Ekonomicznych

ARP S.A. zarządza dwiema Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w południowo-wschodniej Polsce (Mielec i Wisłosan), posiada także większościowy pakiet akcji w spółce zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice.

W różnych miastach Polski ARP S.A. utworzyło siedem Centrów Obsługi Przedsiębiorców, których zadaniem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich.

Mapa Oddziały.png

Grupa Kapitałowa ARP S.A.

ARP S.A. posiada aktywa w ponad 70 spółkach, a w około 50 z nich – pakiety większościowe. Spółki te wchodzą w skład Grupy ARP i działają głównie w branżach: stoczniowej, kolejowej, metalowej, wydobywczej, odlewniczej, modernizacji i budowy maszyn, opakowaniowej, tekstylnej oraz turystycznej.

Kolej_ARP panel.jpg

Fundacje

Jesteśmy fundatorem lub współfundatorem czterech fundacji, a także właścicielem dwóch zespołów zamkowo-parkowych (na zdjęciu).

Stanowimy część Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (obok PFR, BGK, PARP, KUKE i PAIH). Podobnie jak inne podmioty z Grupy PFR, bierzemy aktywny udział w działaniach przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, które służą przeciwdziałaniu skutkom pandemii SARS-CoV-2 (wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP – pożyczki, leasing itp.).

width174.jpg
ARP S.A. to od 30 lat partner biznesowy dla firm, które chcą się rozwijać i inwestować