Wioletta Reimer

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w Pekao S.A

Od 20 lat związana zawodowo z Bankiem Pekao SA. zajmowała liczne stanowiska menadżerskie i posiada szerokie doświadczenie w obszarach kontrolingu finansowego, zarządzania projektami oraz relacji inwestorskich i zrównoważonego rozwoju. Od września 2008 zajmuje stanowisko dyrektora Biura Relacji Inwestorskich oraz odpowiedzialna jest za kwestie ESG. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Prawa i Administracji. Uczestnik programu Banking Academy prowadzonego przez SDA Bocconi oraz Politecnico of Milano.

20210618_PEKAO-573_jpg.jpg