Radosław Kwiecień

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego od 2016, obszar zarządzania ryzykiem

Radosław Kwiecień jest związany z sektorem finansowym od początku kariery zawodowej. Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas), gdzie odpowiadał za operacje banku.

W Banku Gospodarstwa Krajowego nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonego rozwoju. Kieruje pracami nad wdrożeniem zasad i regulacji w zakresie taksonomii, zarządzania ryzykiem ESG w prowadzonej działalności biznesowej oraz procesach wewnętrznych organizacji.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ukończył również studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych, controllingu oraz zarządzania, a także uzyskał dyplom Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Radosław Kwiecień_5297.jpg