Przemysław Kurczewski

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Powołany na stanowisko zastępcy dyrektora NCBR 1 grudnia 2019 r. Nadzoruje działania Centrum w zakresie rozwoju innowacyjnych instrumentów finansowania B+R oraz obszar innowacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz studiów MBA na Politechnice Warszawskiej.

Podejmował wiele wyzwań z obszaru zarządzania oraz prowadzenia strategicznych projektów biznesowych w zakresie nowych technologii. Jednym z największych przedsięwzięć było uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, do czego doprowadził jako Prezes Zarządu Emitel S.A. Pracował także w Telekomunikacji Polskiej S.A., gdzie odpowiadał m.in. za relacje regulacyjne; PricewaterhouseCoopers, Kancelarii Wierzbowski i Wspólnicy oraz Kancelarii Coopers & Lybrand oraz uczestniczył jako ekspert w działaniach organizacji branżowych.

Przed objęciem stanowiska zastępcy dyrektora NCBR pracował w Centrum jako audytor.

Przemysław Kurczewski.jpg