Patryk Wyczółkowski

Trener w PFR Portal PKK

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, magister nauk społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracując w sprzedaży oraz w administracji. Od 2020 roku Ekspert Regionalny i Trener w PFR Portal PPK. Szkoli z Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Tarcz Finansowych. Prowadzi warsztaty z zakresu wystąpień publicznych

zdjebeztla.png