Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawski i Zarządzania zasobami pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w kompleksowym zarządzaniu HR. Z sukcesami kieruje obszarami: adaptacji, szkoleń i rozwoju, rekrutacji, kontrolingu HR oraz kadr i płac. Zarządza również komunikacją wewnętrzną, marką pracodawcy. Zajmuje się HR pracowników w biurze NCBR w Brukseli, podlegającym przepisom prawa belgijskiego. Jest autorką i realizatorką strategii HR opartej o cele strategiczne NCBR.

MW_foto.png