Maria Szymborska

Ekspert w Rządowym Biurze Monitorowania Projektów w KPRM

Socjolog, współtworzy Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które odpowiada za wdrażanie zarządzania projektowego w administracji publicznej. Koordynowała opracowywanie rekomendacji metodycznych KPRM dotyczących zarządzania projektami, programami i portfelami inicjatyw strategicznych. Wcześniej pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju, dla Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność oraz w zespole Centrum Wyzwań Społecznych UW, gdzie realizowała liczne badania i projekty na rzecz administracji rządowej i samorządowej.

Maria Szymborska.jpg