Marcin Janiak

Z-ca Dyrektora

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Od 15 lat zaangażowany w realizację programów i projektów inwestycyjnych wspieranych z funduszy unijnych, w ramach trzech perspektyw finansowych UE.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odpowiada za koordynację prac nad zaprojektowaniem obszarów interwencji w programach finansujących inwestycje przyczyniające się do transformacji energetycznej Polski i zmniejszenia emisyjności gospodarki. W tym zakresie odpowiada za przygotowanie ram wsparcia m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie na Klimat, Infrastrukturę i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.

7.PREL.Marcin Janiak.jpg