Joanna Piasecka

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w ARP S.A.

Certyfikowana managerka zajmująca się transformacją organizacji i zarządzaniem projektami w Polsce i za granicą. Posiada wieloletnie doświadczenie w definiowaniu i wdrażaniu standardów zarządzania projektami oraz w obszarze wsparcia projektów i programów, m.in. w Ministerstwie Rozwoju i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (II nagroda IPMA PMO Award 2019).

Absolwentka wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (magister na dwóch kierunkach). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Społeczniczka i animatorka doświadczona w realizacji projektów w sytuacjach kryzysowych, m.in. podczas kryzysu ukraińskiego organizowała spotkania dla międzynarodowej społeczności w Kijowie, Lwowie i Dnipro.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Projektami w ARP S.A.

Joanna Piasecka (1).jpg