Anna Moskwa

Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN ORLEN

Przed dołączaniem do Zarządu Baltic Power pełniła funkcję Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a wcześniej Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej tej samej jednostki. W przeszłości związana m.in. z Quality and Development Institute, gdzie pełniła rolę Prezesa. Prowadziła także własną działalność gospodarczą z zakresu rynku pracy, rekrutacji, postępowań przetargowych oraz innowacji. Specjalizowała się w zakresie funduszy unijnych i współpracy międzynarodowej. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Anna_Moskwa.jpg