Andrzej Rosiek

Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców- Poznań w ARP S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 30 letnie doświadczenie w sprzedaży usług finansowych, był Ekspertem w EBOiR – „Financial Facilyty SME – Poland”, uczestniczył i tworzył kilkadziesiąt programów szkoleniowych, współtwórca rozwiązań i wdrożonych projektów zmian organizacyjnych i sprzedażowych w największych polskich bankach. Specjalizuje się w zarządzaniu procesem sprzedaży, zarządzania oraz wdrażania zmian w ramach projektów.

Rosiek Andrzej (6).jpg