mlp_big-1200.png

Miesiąc Liderów Przemysłu to konferencja online, realizowana pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, która odbędzie się w dniach: 15 – 16 i 22 – 23 września 2021 roku.

Inicjatywa organizowana jest przez ARP S.A we współpracy ze spółkami z Grupy PFR oraz wybranymi organizacjami i spółkami skarbu państwa.

Miesiąc Liderów Przemysłu to forum wymiany doświadczeń dla pracowników zaangażowanych w prowadzenie projektów, realizujących nowe cele społeczno-gospodarcze Polski, określone w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności.


Do udziału w spotkaniach zapraszamy liderów projektów, członków zespołów projektowych, osoby odpowiedzialne za pozyskanie finansowania, Sponsorów Projektów i członków Komitetów Sterujących, a także kadrę kierowniczą zorientowaną na przeprowadzanie zmian organizacyjnych w spółkach skarbu państwa.


Uczestnicy spotkań będą brali udział w wykładach, wystąpieniach, panelach dyskusyjnych, sesjach Q&A, prelekcjach typu case study oraz warsztatach.

logo_mlp.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Konferencji

Relacja Konferencji Miesiąc Liderów Przemysłu

STREFA LIDERÓW PROJEKTÓW

Przeznaczona jest dla osób prowadzących projekty lub będących członkami zespołów projektowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny sprawnego zarządzania i finansowania projektów.

STREFA PMO

Utworzona dla przedstawicieli Biur Zarządzania Projektami (PMO), pragnących dowiedzieć się, jak efektywnie wspierać nawet największe projekty, realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

STREFA KULTURY SPRZYJAJĄCEJ ZMIANOM

Dedykowana jest przedstawicielom działów strategii, HR, marketingu i PR oraz najwyższego kierownictwa organizacji, a także wszystkim pracownikom zorientowanym na przeprowadzanie zmian w organizacji.

Program Miesiąca Liderów Przemysłu

9:00 - 9:30 Uroczyste otwarcie

9:30 – 10:00 Prelekcja: Warunki uruchamiania projektów wielkich

10:05 – 10:25 Case Study: Zwięzłe, transparentne, zmonetaryzowane uzasadnienie biznesowe

 • Michał Kopeć, Kierownik Centralnego Biura Zarządzania Projektami // Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

10:30 – 10:50 Case Study: Wykorzystanie technik zwinnych we wdrożeniu portalu klienta w ARP S.A.

11:00– 11:40 Sesje Q&A

11:50 – 12:50 Panel Dyskusyjny: Dedykowane instrumenty finansowe wspierające innowacyjne projekty, jako odpowiedź na potrzeby przemysłu przyszłości

Moderator: Marcin Pawlak

13:00 – 14:00 Panel Dyskusyjny: Ekosystem innowacji dolin wodorowych

Moderator: Marcin Pawlak

14:00 – 14:30 LUNCH

14:30 – 15:00 Warsztat: Komunikacja w projekcie z wykorzystaniem MS Teams//

15:10 – 15:50 Wystąpienie: Rola PFR w transformacji energetycznej Polski

16:00 – 16:30 Prelekcja: Mindset Lidera

9:30 – 10:00 Wystąpienie: KPO na tle nowych wyzwań społeczno-gospodarczych

 • Marcin Janiak, Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich // Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10:10 – 10:50 Prelekcja: Jakość, a nie Jakoś komunikacji interpersonalnej w projektach

 • Andrzej Rosiek, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców- Poznań // Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

11:00 – 11:20 Case Study: Polskie Mosty Technologiczne

11:30 – 11:50 Case Study: Sieć Otwartych Innowacji. Czy zwinne zarządzanie projektem europejskim jest możliwe?

 • Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii // Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

12:00 – 12:20 Case study: Automatyzacja procesów przy tworzeniu instrumentów finansowych

 • Tomasz Piotrowicz, Dyrektor Departamentu Programów Rozwojowych // Polski Fundusz Rozwoju S.A.

12:30 – 12:50 Case study: Wdrożenie MS Teams w Pekao S.A.

13:00 – 13:40 Sesja Q&A

13:40 – 14:10 LUNCH

14:10 – 15:10 Panel Dyskusyjny: Innowacje w służbie przemysłu kolejowego - jak nowatorskie projekty mogą wesprzeć rozwój branży kolejowej?

 • Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu // KZN Bieżanów
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu // PKP Energetyka
 • Robert Nowakowski, Członek Zarządu ds. Produkcji // DB Cargo
 • Radosław Pacewicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Sektora Kolejowego // Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Wyrobów i Techniki // Urząd Transportu Kolejowego

Moderator: Łukasz Malinowski

15:20 – 16:20 Panel Dyskusyjny: Offshore jako przyszłość polskiego przemysłu

Moderator: Marcin Pawlak

16:30 – 16:50 Prelekcja: Mówca w biznesie

9:30 – 10:10 Prelekcja: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu projektami – nieunikniony trend rozwoju PMO

10:20 – 10:50 Wystąpienie: Rekomendacje KPRM we wdrażaniu PMO dla organizacji

 • Maria Szymborska, Ekspert w Rządowym Biurze Monitorowania Projektów // Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

11:00 – 11:40 Prelekcja: PMO budujące wartość przedsiębiorstwa

11:50 – 12:10 Case study: Wdrażanie PMO – tworzenie kultury projektowej

 • Joanna Piasecka, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami // Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

12.20 – 12:40 Case Study: Dojrzałość PMO

 • Paweł Charążka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianami i Procesami // Bank Gospodarstwa Krajowego

12:50 – 13:10 Case Study: Model rozszerzania PMO na spółki w grupie kapitałowej

 • Michał Kopeć, Kierownik Centralnego Biura Zarzadzania Projektami // Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

13:20 – 14:00 Sesja Q&A

14:00 – 14:30 LUNCH

14:30 – 15:30 Panel Dyskusyjny: Zmiany w infrastrukturze, ludziach czy procesach? Jak wdrażać i rozwijać kulturę projektową w organizacji?

 • Marta Bobińska, Wiceprezes Zarządu // Tenstep Polska sp. z o.o.
 • Maciej Przybyła, Dyrektor Zarządzający Pionem Strategii i Wsparcia Biznesu // Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Agnieszka Marciniak, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju // Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Michał Kopeć, Kierownik Działu Zarzadzania Projektami Departamentu Strategii // Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Moderator: Katarzyna Renn

15:40 – 16:40 Panel Dyskusyjny: Rozwój kompetencji pracowników w związku z wdrażaniem nowych technologii i cyfrowej transformacji

Moderator: Katarzyna Renn

9:30 – 10:10 Prelekcja: Cisza zabija organizacje – Komunikacja sprzyjająca zmianom

10:20 – 11:00 Prelekcja: "Przebić tę kopułę”, czyli osiąganie nieosiągalnego.

11:10 – 12:00 Prelekcja: Zarządzanie zmianą i oporem

12:10 – 12:30 Case Study: Trendy społeczne, a wsparcie rozwoju potencjału pracowników

12:40 – 13:00 Case Study: Strategia ESG

13:10 – 13:50 Sesja Q&A

13:50 – 14:20 LUNCH

14:20 – 15:20 Panel Dyskusyjny: Jak łamać silosy - angażująca kultura organizacyjna, jako odpowiedź na wyzwania rozwojowe organizacji

 • Ewa Palarczyk, Prezes Zarządu // GPM EMEA
 • Krzysztof Ogonowski, Prezes Zarządu // Silfra-Consulting sp. z o.o.
 • Marcin Guzik, Prezes Zarządu // Tenstep Polska sp. z o.o.
 • Mateusz Berger, Wiceprezes Zarządu // Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Jolanta Wiewióra, Dyrektor Zarządzająca HR i Komunikacją // Bank Gospodarstwa Krajowego

Moderator: Marcin Pawlak

15:30 – 15:40 Case study: Certyfikowany program online rozwoju kompetencji - Akademia Lean

PRELEGENCI

Korzyści z uczestnictwa w Miesiącu Liderów Przemysłu

3 STREFY TEMATYCZNE

Szeroki zakres tematów i zagadnień!

44 WYJĄTKOWE WYDARZENIA

Wystąpienia, wykłady, case study, warsztaty, panele dyskusyjne, sesje Q&A.

52 PRELEGENTÓW

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy Biur i Departamentów, Profesorzy i Eksperci!

0 ZŁ ZA WSTĘP

Całkowicie darmowe wejście, wystarczy się zapisać.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z PRAKTYKAMI

Dobre praktyki Przedsiębiorstw działających w tym samym otoczeniu.

PARTNERZY I KONTAKTY BIZNESOWE DO WSPÓLPRACY

Nowe relacje z potencjalnymi wspólnikami.


Jako Uczestnik dowiesz się JAK...

Nowe technologie wpływają na projekty?


Tworzyć długotrwałe relacje w projektach?


Zwiększyć skłonność przedsiębiorstw do inwestowania?


Realizować projekty zwiększające konkurencyjność sektora kolejowego?


Tworzyć mocne centra kompetencji integrujące rozproszone projekty i inicjatywy?


Dedykowane instrumenty finansowe wzmocnią wdrażanie przełomowych technologii w sektorze przedsiębiorstw?


Wspomóc realizację projektów offshore na bałtyku?


Rozwijać kompetencje pracowników w związku z wdrażaniem nowych technologii i zieloną i cyfrową transformacją?

Kim jesteśmy?

Biuro Zarządzania Projektami w ARP S.A. powstało w 2020 roku i od tego czasu podejmuje kompleksowe działania w obszarach: metodyki i standardów zarządzania projektami, raportowania zarządczego, nadzoru nad portfelem projektów, organizacyjnego uczenia się oraz budowania kultury i społeczności projektowej.

W ramach swojej działalności Biuro Zarządzania Projektami uruchomiło wiele inicjatyw propagujących najnowsze trendy w project managemencie i umożliwiających networking i wymianę doświadczeń.

Wybrane inicjatywy realizowane przez Biuro Zarządzania Projektami:

Antena Liderów Przemysłu

Antena Liderów Przemysłu to wewnętrzne radio w formie podcastów o tematyce zarządzania projektami, transformacji organizacji i przywództwa. Gośćmi podcastów są Prezesi i menadżerowie wysokiego szczebla Grupy PFR i wybranych spółek i organizacji, liderzy projektów oraz eksperci którzy dzielą się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz informują o aktualnych inicjatywach realizowanych w sektorze publicznym.

Akademia Liderów Przemysłu

Akademia Liderów Przemysłu to ponad 140 godzinne studium, którego celem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i kompetencji, umożliwiających Kierownikom Projektów postrzeganie prowadzonych inicjatyw w szerszej perspektywie przedsiębiorstwa jako całości, nastawionej na rozwój i zwinną transformację.

Miesiąc Liderów Przemysłu

Miesiąc Liderów Przemysłu to wydarzenie mające na celu stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla liderów, zaangażowanych w prowadzenie projektów, realizujących nowe cele społeczno-gospodarcze Polski, wskazane w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Do udziału w spotkaniach zapraszamy liderów projektów, członków zespołów projektowych, osoby odpowiedzialne za pozyskanie finansowania, Sponsorów Projektów i członków Komitetów Sterujących, a także kadrę kierowniczą zorientowaną na przeprowadzanie zmian organizacyjnych w spółkach z Grupy PFR i wybranych organizacjach działających w sektorze publicznym.

Kontakt

Joanna Piasecka

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

e-mail: joanna.piasecka@arp.pl

tel: 880 342 170

Hubert Zajączkowski

Koordynator Miesiąca Liderów Przemysłu

e-mail: hubert.zajaczkowski@arp.pl

ORGANIZATOR

30 lat arp logo CMYK-1.png

PATRONAT

PRM_HP_pl_v01 (002)1024_1.jpg

PARTNERZY