Kosmiczne ścieżki kariery VIII edycja Polish Space Fellowship Program

Nazwa wydarzenia: Kosmiczne ścieżki kariery VIII edycja Polish Space Fellowship Program

Data 28.06.2023

Godzina: 10:30 -15:00

Miejsce: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Centrum Bankowo Finansowe – wejście „C”, V piętro – Biblioteka

Program stażowy „Polish Space Fellowship Program” realizowany przez ARP S.A. we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) jest pierwszym tego typu programem organizowanym w Polsce (jednym z trzech w Europie). Adresatami programu są osoby z otwartym przewodem doktorskim oraz młodzi naukowcy z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Celem Konkursu jest wyłonienie absolwentów i młodych naukowców branży kosmicznej do odbycia płatnych staży w instytutach naukowych, jednostkach badawczych oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kosmicznym, będących członkami Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Klauzula informacyjna RODO i zgody

zawierających mój wizerunek na stronie internetowej ARP S.A. oraz profilach prowadzonych przez ARP S.A. w serwisach społecznościowych, w szczególności na: Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter, a także w wewnętrznych materiałach marketingowych ARP S.A. i materiałach informacyjnych oraz promocyjnych, w szczególności takich jak filmy, foldery, ulotki, plakaty, czy billboardy. Wizerunek może być wykorzystany wraz ze znakami towarowymi, logotypami, sloganami i hasłami reklamowymi ARP S.A.