Zbigniew Wiśniewski

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji oraz Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wieloletni pracownik administracji państwowej z bogatym doświadczeniem w realizacji interdyscyplinarnych projektów z zastosowaniem rozwiązań teleinformatycznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Warszawskiej.

Zbigniew Wiśniewski.jpg