Zbigniew Miczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie (od 1998 roku). W latach 2006 – 2007 oddelegowany do pracy asystenta sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. W latach 2017 - 2020 delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie. w Ukończył wyższe studia prawnicze (UMCS Filia w Rzeszowie 1994 r.) oraz studia podyplomowe Ekonomia, finanse i zarządzanie w procesie upadłościowym (SGH 2009 r.). Aktualnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie. Od 2017 jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego

Uczestniczył w pracach zespołów: Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego, Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej i Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się̨ na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postępowań sądowych na efektywność prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

zbigniew_miczek_00004,m3qD62OapFTLo7bXW5mZ.jpg