Zbigniew Dębski

Dyrektor Departamentu Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji w Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie oraz podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu wyceny nieruchomości a także audytu strategicznego w przedsiębiorstwie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej z zakresu udzielania zamówień publicznych.

Posiada ukończonych szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania, analizy finansowej przedsiębiorstwa, sprawowania nadzoru właścicielskiego oraz szkoleń menedżerskich
z zakresu zarządzania. Legitymuje się zdanym egzaminem państwowym uprawniającym do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przez szereg lat pełnił kierownicze funkcje w agendach rządowych, zajmując się m.in. sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad grupą kilkuset spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz kierując komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za zapewnianie kompleksowej obsługi prawnej w organizacjach, w których był zatrudniony. Był odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach państwowych przekształcanych w spółki z udziałem państwowych osób prawnych oraz scentralizowanie systemu przechowywania rezerw strategicznych państwa. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prowadzenia skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych z udziałem banków i instytucji finansowych. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej pełnił funkcje prokurenta oraz zasiadał w radach nadzorczych kilkunastu spółek zarówno komercyjnych, jak i z udziałem Skarbu Państwa, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zbigniew Dębski