Tadeusz Białek

Wiceprezes Związku Banków Polskich

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Przewodniczący Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Reprezentant EBF w pracach UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law). Arbiter Sądu Polubownego przy KNF. Z sektorem bankowym związany od 2003 r.. Od 2010 roku do 2020 roku pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno - Legislacyjnego Związku Banków Polskich.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad licznymi aktami prawnymi m. in. w zakresie prawa bankowego i w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego. Koordynator licznych prac interpretacyjnych w sektorze bankowym w zakresie nowych i zmienianych regulacji oraz projektów wdrożeniowych rozwiązań sektorowych (m.in. trwały nośnik, zwalczanie nadużyć podatkowych, kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych). Wykładowca prawa bankowego i prawa nowych technologii (m.in. z zakresu regulacji FIN-TECH na Uniwersytecie Warszawskim). Autor kilkudziesięciu publikacji z ww. zakresu.

Tadeusz_Białek-14