Sylwia Galant-Załęgowska

Ekspertka BCC ds. funduszy pomocowych UE

Ekspert ds. funduszy pomocowych dla przedsiębiorstw z ponad 20-letnim dorobkiem zawodowym. Od wielu lat jest partnerem w renomowanej firmie doradczej BAA Polska, gdzie jest członkiem zarządu oraz kieruje pracami Zespołu Doradców Europejskich. Od dwóch lat jest także członkiem Rady Nadzorczej BCC, pełni także funkcję prezesa zarządu Instytutu Nowoczesnej Przedsiębiorczości.

Dorobek S. Galant-Załęgowskiej tworzą przede wszystkim projekty związane z pozyskiwaniem dotacji, grantów oraz preferencyjnych pożyczek na wsparcie rozwoju firm z różnych branż. Dużym obszarem doświadczenia Ekspertki jest pomoc firmom będącym w kryzysie i pozyskiwanie wsparcia na ich ratowanie oraz restrukturyzację. W tej dziedzinie dużym obszarem doświadczenia Pani S. Galant-Załęgowskiej jest program Polityka Nowej Szansy, w ramach którego kieruje pracami pozyskania preferencyjnych pożyczek dla firm, przy czym dla kilku, z racji dużej skali wnioskowanego wsparcia, bierze udział w pracach związanych także z procesem notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej.

Obok funduszy pomocowych specjalizuje się także w realizacji prac doradczych z obszaru zarządzania zmianą i rozwoju biznesu. Kierowała dużymi projektami strategicznymi i restrukturyzacyjnymi m.in. dla Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, PGNIG, PKN ORLEN, WĘGLOKOKS, Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz PKP. Pracuje również dla wielu firm z sektora MŚP. Z ramienia BCC jest członkiem RPO Województwa Mazowieckiego. Pełniła też funkcję członka Komitetu Monitorującego PO Inteligentny Rozwój oraz Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Sylwia Galant