Ryszarda Czekalski

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, studia specjalistyczne z teologii praktycznej i katechetyki odbył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował również w Instytucie Katolickim w Paryżu.

Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji, również w językach obcych, m.in. angielskim, francuskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Wygłaszał konferencje naukowe w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Mińsku, Gródku, Kamieniu Podolskim. Wielokrotnie zapraszany przez ośrodki polonijne na świecie na spotkania, konferencje i warsztaty katechetyczne, m.in. do Paryża, Fryburga, Lourdes, Lozanny, Genewy, Nottingham, Nowego Jorku.

Członek i recenzent licznych naukowych kolegiów redakcyjnych oraz członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i European Forum for Religions Education in Schools (EuFRES). Ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawca do spraw oceny ogólnopolskich programów i podręczników do nauczania religii przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP, a także konsultor Rady Naukowej KEP. Członek Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i jej komisji ds. ekonomicznych, a także Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Współzałożyciel Fundacji Pro Polonia.

Ryszarda Czekalski