Roman Sobiecki

Prorektor ds. rozwoju SGH, Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji

Jest prorektorem ds. rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektorem Instytutu Rynków i Konkurencji. Wcześniej, w latach 2012-2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 70 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm.

Posiada duże doświadczenie w zakresie działalności eksperckiej i nadzoru właścicielskiego. W latach 2013-2015 był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działała przy Ministrze Gospodarki. Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Makarony Polskie SA. Wcześniej, m.in pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach S.A., członka rad nadzorczych: Ruch S.A., Banku PKO BP S.A., Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od 2011 roku jest członkiem Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Roman_Sobiecki_DSC1522.jpg