Rafał Kos

LL.M., Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie

Managing partner w kancelarii Kubas Kos Gałkowski, adwokat. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu transgranicznych sporów sądowych i postępowań grupowych Wiceprezes SąduArbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie (od 2014 Powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP (od 2020 Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 2009 członek Zespołu ds nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości 2012Zespołu ds systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki 2013 oraz Zespołu ds Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju 2015 Obecnie członek Komisji ds Reformy Nadzoru Właścicielskiego oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Aktywów Państwowych ds zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz ds prawa koncernowego 2020 Członek polskiej delegacji na 73 oraz 74 sesję II Grupy Roboczej UNCITRAL DisputeResolution/ Arbitration and Conciliation 2021Rekomendowany jako ekspert w dziedzinie arbitrażu przez Who's Who Legala także w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych zarówno przez Chambers and Partners jak i dziennik Rzeczpospolita Członek Komisji ds Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej 2015 2021 oraz The Board of Visitors przy Columbus School of Law na Catholic University of America w Waszyngtonie (od

2017 Wiceprzewodniczący rady nadzorczej PFR TFI 2018 2020

rafal-kos.jpg