Rafał Adamus

Profesor Uniwersytetu Opolskiego

Prof. UO dr hab. Rafał Adamus, od 2011 roku pracownik Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny od 2003 roku, arbiter w sądownictwie polubownym, autor niemal 400 publikacji naukowych, specjalizuje się w prawie o niewypłacalności.

_foto_Rafał_Adamus.png