Piotr Zabadała

Zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie i Szkoły Głównej Handlowej. Od 2003 r. związany zawodowo z resortem gospodarki, aktualnie zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Odpowiedzialny za politykę przemysłową, projektowanie strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, a także rozwój przemysłu. Opowiada także za prace związane z projektowaniem aktów prawnych, analiz oraz instrumentów wsparcia.

Od 2020 r. przewodniczący Delegacji Polskiej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Piotr Zabadała